En grupp människor sitter runt ett bord och arbetar på datorer.

En grupp människor sitter runt ett bord och arbetar på datorer.

WCAG 2.2 införlivas inte genast i lagen om digitala tjänster

Den senaste versionen av de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, det vill säga WCAG 2.2, har publicerats. De nya kriterierna i riktlinjerna införlivas emellertid inte genast i lagen om digitala tjänster.
På bilden Heikki Oksanen, tillgänglighetsmentor i projektet Selkeästi meille (Tydligt för oss)

Digitala tjänster behöver mer planering än vad lagen kräver

I Finland uppmanar myndigheter och många andra offentliga aktörer medborgarna att i första hand använda digitala tjänster för att sköta ärenden. Digitala tjänster är snabba och kan användas dygnet runt, men kan upplevas som svåra och komplicerade att använda. De motsvarar inte alltid användarnas behov. Om man vill att så många personer som möjligt ska kunna använda en digital tjänst är det viktigt att tjänsten tar hänsyn till alla användare.
finger pekar på laptop skärm

Även en liten satsning på webbtillgängligheten gör tjänsten mer användartillvänd

Sommaren 2023 jobbade två tillgänglighetsexperter, Vellamo Paananen och Eveliina Heino, vid tillgänglighetstillsynen. Vi intervjuade dem om stämningarna under sommaren och det visade att de har gjort intressanta iakttagelser, särskilt när det gäller resultaten av den förenklade tillsynen.
en person filmar andra människor med en videokamera.

Styrningsbrev angående videor och oproportionell börda

Regionförvaltningsverket har i sin tillgänglighetstillsyn upptäckt att många tjänsteleve-rantörer som publicerar videoinspelningar av direktsändningar på sin webbplats eller i en tjänst för innehållsdelning raderar inspelningen senast 14 dagar efter det att den publicerades.

Beredningen av en sammanslagning av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet har inletts

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda en centralisering av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket (Traficom).
telefon och hörlurar

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

Med hjälp av tillgängliga digitala tjänster kan varje organisation bidra till att samhället är jämlikt och tillgängligt för alla. Vi intervjuade två användare av digitala tjänster, Raisa och Eeva, som berättar hur webbtillgängligheten syns i deras vardag.