Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

  • Du har läst lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).
  • Du vet vilka tillgänglighetskraven är.
  • Din organisation har gjort en tillgänglighetsgranskning av den digitala tjänsten, antingen själv eller med hjälp av en utomstående expert.
  • Organisationen har gjort en förteckning över bristerna i tillgängligheten.
  • Organisationen kan ge en detaljerad beskrivning i utlåtandet av vilka brister som finns i den digitala tjänsten.
  • Organisationen har kommit överens om hur bristerna ska åtgärdas.
  • Organisationen kan specificera och förklara för användarna på vilka andra sätt de kan få tillgång till informationen eller tjänsten.
  • Organisationen har beslutat på vilket sätt användaren kan rapportera brister i tillgängligheten.

Du kan spara formuläret och fortsätta fylla i det senare. När du klickar på länken nedan kopieras den. Du kan dela den med din kollega eller spara den och fortsätta fylla i formuläret senare. Länken gäller i två veckor.

Du kan skapa ett tillgänglighetsutlåtande själv eller ta hjälp av en utomstående expert. Det viktigaste är att utlåtandet innehåller den information som krävs enligt lagen om digitala tjänster och att utlåtandet är tydligt och finns på webbplatsen i ett tillgängligt format.

I tillgänglighetsutlåtandet beskriver man hur tillgänglig den digitala tjänsten är och vilka delar av den som inte är tillgängliga. I utlåtandet ska man också beskriva hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. Vi rekommenderar att ni skapar ett separat utlåtande för respektive webbplats/applikation. Detta underlättar ert arbete och uppdateringen av utlåtandena och hjälper användarna att snabbt hitta den information de behöver.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innebär att kriterierna på nivå A och AA i den senaste versionen av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1, ska följas. Läs mer om A- och AA-kriterierna i riktlinjerna WCAG 2.1.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har stiftats för att förbättra tillgången till, kvaliteten på och datasäkerheten hos digitala tjänster. Tanken är att förbättra allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv (2016/2102).

Läs lagen här.

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv har tagits fram för större jämlikhet i samhället och ökad innovation. Syftet med harmoniseringen av den inre marknaden är att stärka samarbetet inom EU, erbjuda förmånligare harmoniserade digitala tjänster och undvika överlappande arbete i medlemsländerna.

Läs direktivet här.

Ni kan publicera utlåtandet på en egen sida på webbplatsen eller länka utlåtandet till webbplatsen. Oberoende av vilket filformat utlåtandet har måste organisationen försäkra sig om att utlåtandet är tillgängligt och att det stöder olika typer av assisterande teknik.

Om tillgänglighetsutlåtandet gäller en mobilapplikation ska utlåtandet publiceras i tillgängligt format antingen på den tjänsteleverantörs webbplats som tillhandahåller mobilapplikationen eller på något annat sätt så att utlåtandet finns att tillgå när mobilapplikationen laddas ner.

Digitalt innehåll som producerats av en utomstående aktör, som tjänsteproducenten inte finansierar, utvecklar eller övervakar, omfattas inte av lagen.

Undantaget gäller till exempel innehåll i sociala medier eller annat innehåll som användarna själva har producerat och som inte kan redigeras så att det uppfyller tillgänglighetskraven.

Innehåll som tjänsteproducenten har beställt av en utomstående partner är dock inte ett undantag. Tjänsteproducenten bör alltså säkerställa att till exempel rapporter eller infografer som beställts av en utomstående är tillgängliga.

Tillgänglighetsutlåtandet berättar för användaren hur tillgänglig webbplatsen eller mobilapplikationen är. Enligt lagen om digitala tjänster och EU:s webbdirektiv måste varje organisation som omfattas av lagens krav göra en tillgänglighetsgranskning av sin webbplats, skapa ett tillgänglighetsutlåtande och publicera det på webbplatsen. Detta verktyg hjälper dig att skapa utlåtandet.