Ord och termer

På den här sidan har vi samlat termer, förkortningar och uttryck som används i lagar och anvisningar om webbtillgänglighet.

Alt-text, alternative text, alternativ beskrivning, alternativ text, (även alternativtext)

En textmotsvarighet som ges bilderna i webbinnehållet. Textmotsvarighetens syfte är att ge tillräckligt med information om bildens innehåll och funktion för sådana användare som inte ser bilden. Till exempel identifierar skärmläsningsprogrammen som används av personer med synskador bilden och läser dess alternativa beskrivning. Den alternativa beskrivningen syns inte på bilden utan finns endast i webbplatsens html-kod.

Svenskspråkiga rekommendationer för textalternativ finns till exempel på webbplatsen webbriktlinjer.seÖppnas i ett nytt fönster. Finskspråkiga anvisningar för att skriva alternativa beskrivningar finns till exempel på webbplatsen saavutettavasti.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Användbarhet

Med användbarhet avses hur enkelt den digitala tjänstens funktioner kan användas för det önskade syftet. Med hjälp av begreppet användbarhet definierar man hur lätt och effektivt det är att använda tjänsten. Det finns flera kvantitativa och kvalitativa mätare för användbarheten och mycket forskning har utförts inom området. Användbarheten kan ses som en del av webbtillgängligheten, men enligt en del åsikter är webbtillgängligheten en del av användbarheten. Hur som helst så är användbarheten och webbtillgängligheten kopplade till varandra. Båda representerar en användarcentrerad design.

ARIA, WAI-ARIA

Förkortning av orden Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications. En standard utvecklad av W3C för att utveckla webbtillgängligheten i dynamiskt webbinnehåll och digitala tjänsters funktionalitet för personer som använder skärmläsningsprogram. ARIA är en markeringsstandard som kompletterar html-språket.

Assisterande teknik

Ett program eller en apparat som används i webbmiljön och som hjälper en person med funktionsnedsättning att använda digitala tjänster. Assisterande teknik kan vara till exempel program som installeras på användarens dator, såsom skärmförstornings- eller skärmläsningsprogram, eller olika apparater, såsom manöverkontakter som alternativ till datormus. Idag finns det assisterande teknik som standard i många webbläsare och apparater (exempelvis VoiceOver-funktionen i Apples mobila apparater).

Papunets webbplats om webbtillgänglighet innehåller mycket mer information om assisterande teknikÖppnas i ett nytt fönster på finska

Design for all, Design för alla, filosofin Design för alla

En användarcentrerad princip där målet för planeringen av (den digitala) tjänsten är en så komplett webbtillgänglighet som möjligt istället för att man skapar anpassade versioner av den digitala tjänsten för olika användargrupper. Tanken är att olika användare med olika behov och i olika situationer systematiskt beaktas redan i början av planeringen och att detta fokus bevaras under hela planeringen och genomförandet.

Digital tjänst

En term som används i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och som avser webbplatser och mobilapplikationer samt innehåll och funktioner i anslutning till dem.

Hjälpmedel

En apparat eller ett program som underlättar livet för personer med funktionsnedsättning. Det finns många typer av hjälpmedel: till exempel är rullstolar, promenadkäppar och rollatorer konkreta hjälpmedel för att röra på sig, och i den digitala miljön är hjälpmedel till exempel program som förstorar skärmen, skärmläsningsprogram, manöverkontakt [EL1] och kursorer som styrs med ögonrörelser. Hjälpmedel i den digitala miljön kallas ofta assisterande teknik.

Läs mer om hjälpmedel på THL:s webbplatsÖppnas i ett nytt fönster

På Papunets webbplats finns information om hjälpmedel för datorerÖppnas i ett nytt fönster

Html, HTML

Ett märkspråk som beskriver strukturen för webbplatsens innehåll. Html är en förkortning av orden Hypertext Markup Language. Html har en noggrann standardisering och standarden upprätthålls och utvecklas av konsortiet W3C. Html-språket baserar sig i hög grad på taggar som definierar sidans olika element, såsom brödtext, rubriker, förteckningar och bilder. Webbplatsen måste använda ett felfritt html-språk enligt standarden för att innehållet ska visas korrekt med olika webbläsare och apparater och även fungera med assisterande teknik.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster

En lag som trädde i kraft i april och som implementerar webbtillgänglighetsdirektivet i Finland. Lagen förpliktar den offentliga sektorn och delvis den privata sektorn att i planeringen, genomförandet och uppdateringen av webbplatser och mobilapplikationer beakta webbtillgänglighetskraven. På den här webbplatsen hittar du information om lagkraven och det praktiska genomförandet.

Lagtexten på FinlexÖppnas i ett nytt fönster

Mobilapplikation

En digital tjänst som används med mobila apparater.

Skärmläsningsprogram, skärmläsare

Ett program som undersöker den text som visas på datorns skärm och markeringarna i strukturen och som förmedlar information om dessa som ljud eller punktskrift. Skärmläsningsprogram används tillsammans med en talsyntetisator och/eller en punktskriftsskärm. Ett skärmläsningsprogram kan innehålla en egen talsyntetisator.

Med hjälp av skärmläsningsprogrammet kan synskadade personer och andra personer med läshinder använda webbplatser. Skärmläsningsprogrammet förmedlar informationen med hjälp av html-kod. Vanliga skärmläsningsprogram för operativsystemet Windows är NVDA som baserar sig på öppen källkod och som är gratis, och det avgiftsbelagda programmet JAWS. Alla Apples apparater, även mobila apparater, har skärmläsaren VoiceOver.