Instruktionsfilmer om WCAG-kriterierna

I den här videoserien går Kehitysvammaliittos sakkunniga, tillgänglighetsexpert Tapio Haanperä och planerare Raisa Rintamäki igenom de centrala riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (på finska med textning på svenska). De ger också exempel på hur man kan uppfylla tillgänglighetskraven.

1. Introduktion till WCAG kraven

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

2. Textalternativ

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

3. Kontrast mellan text och bakgrund

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

4. Semantisk betydelse

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

5. Användning av färger

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

6. Videor och ljudfiler

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

7. Automatiskt startande, uppdaterande eller blinkande innehåll

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

8. Syftet med en länk

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

9. Användning med tangentbord

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

10. Formulär

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

11. Sidans titel (title)

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

12. Responsivitet

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

13. Fastställande av språket

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har  teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.

14. Logisk ordning

Video is pinned, press esc to unpin
Videon har teckenspråkstolkning på finlandssvenska och textning på svenska och finska.