Till media

Denna webbplats drivs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen publicerades i maj 2019. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland och ger råd och anvisningar om webbtillgänglighet.

Beställ vårt nyhetsbrev

Beställ nyhetsbrevet om webbtillgänglighet och håll dig uppdaterad om aktuella frågor. Vi skickar ett nyhetsbrev ungefär varannan månad. Nyhetsbrevet utkommer på både finska och svenska.

Beställ vårt nyhetsbrevÖppnas i ett nytt fönster

Frågor och intervjuer

RFV:s enhet för tillgänglighetstillsyn, det vill säga webbtillgänglighetsteamet:
webbtillganglighet@rfv.fi

  • Viena Rainio, överinspektör, enhetschef (även på svenska): tfn. 0295 016 505
  • Eetu Komsi, överinspektör: tfn 0295 016 571
  • Elisa Kotiniemi, jurist (även på svenska): tfn 0295 016 061
  • Sanna Sinisalo, överinspektör: tfn 0295 016 687
  • Juha Suomalainen, överinspektör: tfn 0295 016 689

Personalens e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@rfv.fi