Till media

Denna webbplats drivs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen publicerades i maj 2019. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland och ger råd och anvisningar om webbtillgänglighet.

Beställ vårt nyhetsbrev

Beställ nyhetsbrevet om webbtillgänglighet och håll dig uppdaterad om aktuella frågor. Vi skickar ett nyhetsbrev ungefär varannan månad. Nyhetsbrevet utkommer på både finska och svenska.

Beställ vårt nyhetsbrevÖppnas i ett nytt fönster

Frågor och intervjuer

RFV:s enhet för tillgänglighetstillsyn, det vill säga webbtillgänglighetsteamet:
webbtillganglighet@rfv.fi

  • Sanna Sinisalo, överinspektör, enhetschef: tfn 0295 016 687
  • Johanna Kuokkanen-Muotka, jurist: tfn 0295 016 574
  • Juha Suomalainen, överinspektör: tfn 0295 016 689
  • Eetu Komsi, överinspektör: tfn 0295 016 571
  • Maria Laaninen, överinspektör, tfn 0295 016 542
  • Erik Lenkkeri, överinspektör: p. 0295 016 327
  • Kimmo Sääskilahti, överinspektör: tfn 0295 016 212

Personalens e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@rfv.fi