Till media

Denna webbplats drivs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen publicerades i maj 2019. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland och ger råd och anvisningar om webbtillgänglighet.

Beställ vårt nyhetsbrev

Beställ nyhetsbrevet om webbtillgänglighet och håll dig uppdaterad om aktuella frågor. Vi skickar ett nyhetsbrev ungefär varannan månad. Nyhetsbrevet utkommer på både finska och svenska.

Beställ vårt nyhetsbrevÖppnas i ett nytt fönster

Frågor och intervjuer

RFV:s enhet för tillgänglighetstillsyn, det vill säga webbtillgänglighetsteamet:
webbtillganglighet@rfv.fi

Emilia Ojala, jurist, enhetschef: emilia.ojala@rfv.fi, tfn 0295 016 479

Eetu Komsi, överinspektör : eetu.komsi@avi.fi, tfn. 0295 016 571

Viena Rainio, överinspektör (även på svenska): viena.rainio@rfv.fi, tfn 0295 016 505

Pressmeddelanden

Webbtillgänglighetskraven i lagen innebär att det måste göras stora ändringar i den offentliga sektorns webbsidor, 13.9.2019

Ny lag förbättrar tillgängligheten till offentliga webbplatser och mobilapplikationer, 1.4.2019Öppnas i ett nytt fönster