Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi. Den omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 20.9.2019 och uppdaterats 25.10.2021. En utomstående part har utvärderat denna digitala tjänsts tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna))

 • Brister med att radera en bilaga som har fogats till anmälningsblanketten

  En bilaga som har fogats till formuläret Anmäl bristande tillgänglighet kan inte raderas enbart med tangentbordet eftersom knappen med vilken bilagan ska raderas inte får tangentbordsfokus.

  Knappen är inte heller kodad som knapp.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.1.1 Tangentbord
  • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • I huvudnavigeringen går det inte att stänga menyer utan att flytta bort musens fokus från länktexten

  När man håller muspekaren ovanpå en länktext i huvudnavigeringen öppnas en meny som inte går att stänga utan att flytta bort muspekaren från länktexten. Det går att stänga menyn med pilen bredvid länktexten.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.13 Innehåll som poppar upp
 • I huvudnavigeringen finns parallella länkar som länkar till samma ställe

  I huvudnavigeringen finns länkar nära varandra som länkar till samma ställe på webbplatsen. Länkarna Förstasidan och Regionförvaltningsverkets logotyp länkar båda till webbplatsens förstasida. Huvudnavigeringens länk på första nivån och den första länken i menyn som öppnas länkar båda till samma sida. I delen Skapa ett tillgänglighetsutlåtande finns dessutom två länkar med olika namn som länkar till samma sida.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Det finns inkonsekvenser i rubriknivåerna

  I vissa delar på webbplatsen har man hoppat över rubriknivåerna. Rubrikanvändningen följer inte alltid den korrekta hierarkiska ordningen.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer
 • Det finns brister i anvisningarna till tillgänglighetsverktygets alternativknappar

  På tillgänglighetsutlåtandeverktygets första och tredje sida är inte alla anvisningar för alternativknapparna kopplade till knapparna.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

Tillgänglighetsrespons

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

eller kontakta oss per e-post: webbtillganglighet@rfv.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Denna webbplats har publicerats: 31.5.2019

Denna webbplats har uppdaterats efter väsentliga förändringar: Verktyget för att skapa ett tillgänglighetsutlåtande publicerades 17.9.2019.

Brister som tidigare identifierats på webbplatsen fixades 10.6.2020.