Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi. Den omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Webbplatsen drivs av enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 20.9.2019 och uppdaterats 17.10.2023. En utomstående part har utvärderat denna digitala tjänsts tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

 • I huvudnavigeringen går det inte att stänga menyer utan att flytta bort musens fokus från länktexten

  När man håller muspekaren ovanpå en länktext i huvudnavigeringen öppnas en meny som inte går att stänga utan att flytta bort muspekaren från länktexten. Det går att stänga menyn med pilen bredvid länktexten.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.13 Innehåll som poppar upp
 • I sökfältet saknas en synlig ledtext/etikett eller anvisning

  Sidhuvudet innehåller ett sökfält som saknar synlig ledtext/etikett eller anvisning. I sökfältet finns texten placeholder samt förstoringsglasikonen som en knapp (sök), som tillsammans försöker förmedla inmatningsfältets syfte.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Tillgänglighetsrespons

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

eller kontakta oss per e-post: webbtillganglighet@rfv.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Denna webbplats har publicerats: 31.5.2019

Denna webbplats har uppdaterats efter väsentliga förändringar: Verktyget för att skapa ett tillgänglighetsutlåtande publicerades 17.9.2019.

Brister som tidigare identifierats på webbplatsen fixades 10.6.2020.