Dina rättigheter i lättläst version

Enligt lagen har du rätt att ge respons på webbplatsers eller mobilapplikationers tillgänglighet. Du har alltså rätt att säga till om du tycker att en webbplats eller en mobilapplikation inte är tillgänglig. En tillgänglig webbplats eller mobilapplikation ska vara lätt att hitta, lätt att förstå och lätt att använda. Den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen måste se till att den är tillgänglig.

För vilka webbplatser eller mobilapplikationer gäller lagen?

Lagen om webbtillgänglighet gäller alla kommuner och statliga myndigheter.

Lagen gäller också till exempel banker, försäkringsbolag och posten.
Dessutom gäller lagen många organisationer.

Här kan du läsa mera om vem lagen om webbtillgänglighet gäller (sidorna är på allmänspråk).

Vad kan du ge respons på?

Du kan ge respons på sådana problem på webbplatsen eller mobilapplikationen som har med tillgängligheten att göra.
Det kan vara till exempel att du inte kan fylla i en blankett på webben eller att en video inte har textning.

Om du inte kan använda en webbplats eller en mobilapplikation på grund av ett problem med tillgängligheten, kan du be att få innehållet på ett sådant sätt som passar dig.

Om du till exempel inte kan fylla i en blankett på webben så kan du be att få sköta ärendet per telefon i stället.

Du kan också fråga den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen varför webbplatsen eller mobilapplikationen inte är tillgänglig.

Hur kan du ge respons?

Ge din respons direkt till den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen.
Du kan fylla i en blankett som finns på webbplatsen eller skicka responsen per e-post.

Om du meddelar ditt namn när du ger responsen måste den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen svara dig inom två veckor.

Du kan också ge respons utan att säga ditt namn. Då är den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen inte tvungen att svara dig, men de måste ändå beakta din respons och göra ändringar på webbplatsen eller mobilapplikationen om det behövs.

Vad händer om responsen inte hjälper?

Om den som är ansvarig för webbplatsen eller mobilapplikationen inte svarar på din respons eller om du är missnöjd med det svar du får, kan du kontakta oss på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket övervakar att myndigheternas webbplatser eller mobilapplikationer är tillgängliga, alltså lätta att använda och förstå.
Du kan anmäla bristande tillgänglighet eller be om utredning av tillgänglig om:

  • den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen inte följer lagen om tillgänglighet
  • den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen inte har svarat dig inom två veckor
  • det inte finns något ställe på webbplatsen eller mobilapplikationen där du kan ge din respons
  • den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen inte har gett dig innehållet på ett sådant sätt som passar dig, fast du har bett om det.

Anmäl bristande tillgänglighet eller be om utredning av tillgångligheten

Vi på regionförvaltningsverket kan ge råd och hjälpa dig.
Vi kan till exempel berätta för dem som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen vad de borde göra för att webbplatsen eller mobilapplikationen ska bli tillgänglig.

Du kan be om hjälp av den som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen

Om du har problem när du använder en webbplats eller en mobilapplikation,  ska du ändå först kontakta myndigheten som ansvarar för webbplatsen eller mobilapplikationen.

Du har rätt att få hjälp och råd när du använder myndigheternas webbplatser eller mobilapplikationer.

På myndigheternas webbplatser eller mobilapplikationer måste det finnas kontaktuppgifter till någon som du kan be om hjälp av.