Dina rättigheter i lättläst version

Enligt lagen har du rätt att ge respons på webbplatsers tillgänglighet. Du har alltså rätt att säga till om du tycker att en webbplats inte är tillgänglig. En tillgänglig webbplats ska vara lätt att hitta, lätt att förstå och lätt att använda. Den som ansvarar för webbplatsen måste se till att den är tillgänglig.

För vilka webbplatser gäller lagen?

Lagen om webbtillgänglighet gäller
alla kommuner och statliga myndigheter.

Lagen gäller också till exempel banker,
försäkringsbolag och posten.
Dessutom gäller lagen många organisationer.

Här kan du läsa mera om vem lagen om webbtillgänglighet gäller (sidorna är på allmänspråk).

När kan du ge respons?

Du kan ge respons sedan när webbplatsen
enligt lagen måste vara tillgänglig.
De flesta webbplatserna måste vara tillgängliga
senast 23.9.2020.

Här kan du läsa mera om när webbplatser måste vara tillgängliga (sidorna är på allmänspråk).

Vad kan du ge respons på?

Du kan ge respons på sådana problem på webbplatsen
som har med tillgängligheten att göra.
Det kan vara till exempel
att du inte kan fylla i en blankett på webben
eller att en video inte har textning.

Om du inte kan använda en webbplats
på grund av ett problem med tillgängligheten
kan du be att få innehållet
på ett sådant sätt som passar dig.

Om du till exempel inte kan fylla i en blankett på webben
så kan du be att få sköta ärendet per telefon i stället.

Du kan också fråga den som ansvarar för webbplatsen
varför webbplatsen inte är tillgänglig.

Hur kan du ge respons?

Ge din respons direkt till den som ansvarar för webbplatsen.
Du kan fylla i en blankett som finns på webbplatsen
eller skicka responsen per e-post.

Om du meddelar ditt namn när du ger responsen
måste den som ansvarar för webbplatsen
svara dig inom två veckor.

Du kan också ge respons utan att säga ditt namn.
Då är den som ansvarar för webbplatsen inte tvungen att svara dig,
men de måste ändå beakta din respons
och göra ändringar på webbplatsen om det behövs.

Vad händer om responsen inte hjälper?

Om den som är ansvarig för webbplatsen inte svarar på din respons
eller om du är missnöjd med det svar du får
kan du kontakta oss på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket övervakar
att myndigheternas webbplatser är tillgängliga,
alltså lätta att använda och förstå.
Du kan anmäla hos regionförvaltningsverket om:

  • den som ansvarar för webbplatsen inte följer lagen om tillgänglighet
  • den som ansvarar för webbplatsen inte har svarat dig inom två veckor
  • det inte finns något ställe på webbplatsen där du kan ge din respons
  • den som ansvarar för webbplatsen inte har gett dig innehållet på ett sådant sätt som passar dig, fast du har bett om det.

Anmäl bristande tillgänglighet

Vi på regionförvaltningsverket kan ge råd och hjälpa dig.
Vi kan till exempel berätta för dem som ansvarar för webbplatsen
vad de borde göra för att webbplatsen ska bli tillgänglig.

Du kan be om hjälp av den som ansvarar för webbplatsen

Om du har problem när du använder en webbplats
ska du ändå först kontakta myndigheten som ansvarar för webbplatsen.

Du har rätt att få hjälp och råd när du använder myndigheternas webbplatser.

På myndigheternas webbplatser måste det finnas
kontaktuppgifter till någon som du kan be om hjälp av.