Övergångstider

Alla tillgänglighetskrav i lagen träder inte i kraft på en gång, utan de har olika övergångstider beroende på när och av vilken aktör den digitala tjänsten eller webbinnehållet i fråga har publicerats.
 • Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas på de nya tjänsterna i juni 2025 efter övergångsperioden. Läs mer om förändringarna här.
 • Webbplatser inom den offentliga sektorn

  Övergångstiderna nedan gäller följande aktörer: den offentliga sektorn, det vill säga myndigheter, aktörer som sköter en offentlig förvaltningsuppgift och offentligrättsliga institutioner. Dessutom gäller övergångstiden webbplatser och mobilapplikationer som huvudsakligen finansieras av en offentlig aktör samt tjänster för stark autentisering och betalningstjänster i anslutning till suomi.fi-betalningar.

  • Webbplatser som publicerats 23.9.2018 eller senare ska vara förenliga med tillgänglighetskraven från och med 23.9.2019.
  • Webbplatser som publicerats före 23.9.2018 ska vara förenliga med tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020.

  Webbplatser inom den privata sektorn

  De aktörer inom den privata sektorn som omfattas av kraven ska ha webbplatser som är förenliga med tillgänglighetskraven 1.1.2021.

  Mer information om vilka aktörer som omfattas av lagen

  Mobilapplikationer

  Mobilapplikationer ska vara förenliga med tillgänglighetskraven från och med 23.6.2021.

  Övergångstiden gäller alla mobilapplikationer som omfattas av lagen, oberoende av om applikationerna tillhandahålls av den offentliga eller privata sektorn.

  Intranät och extranät

  • Intranät och extranät som används på arbetsplatser hos myndigheter och offentligrättsliga inrättningar ska vara förenliga med tillgänglighetskraven från och med 22.9.2019 då ett nytt intranät eller extranät publiceras eller då det förnyas i sin helhet.
  • Om intra- eller extranätet också innehåller andra system sträcker sig tillsynsbefogenheten enligt lagen om digitala tjänster inte till dem. Annan lagstiftning, såsom upphandlingslagen, måste dock beaktas. Läs mer om intranät och extranät.
  • Lagen ålägger inte den privata sektorn att se till att intra- och extranät på deras arbetsplatser är tillgängliga.

  Videor och ljudsändningar

  Videor och ljudsändningar som publiceras på en webbplats ska vara förenliga med tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020.

  Om det är fråga om webbplats för en privat aktör som omfattas av lagen, träder kraven gällande videor och ljudsändningar i kraft 1.1.2021.

  Videor och ljudsändningar som publicerats i mobilapplikationer ska vara förenliga med kraven 23.6.2021.

  Gamla videor och ljudsändningar behöver inte tas bort från webbplatsen och de behöver heller inte retroaktivt göras förenliga med tillgänglighetskraven. Sådana gamla, icke-tillgängliga videor och ljudsändningar ska uppges i tillgänglighetsutlåtandet.

  Filer (t.ex. pdf)

  Filer, till exempel pdf- och word-filer, ska vara förenliga med tillgänglighetskraven då kraven börjar gälla hela webbplatsen eller tillämpningen enligt ovan nämnda övergångstider.

  Filer som publicerats på nätet 23.9.2018 eller senare omfattas av kraven i lagen. Om det i en tjänst har publicerats filer till exempel 1.1.2019, ska de senast innan övergångstiden löpt ut göras förenliga med tillgänglighetskraven.

  Gamla filer som publicerats på nätet före 23.9.2018 behöver inte retroaktivt göras förenliga med tillgänglighetskraven, förutom om de behövs för att sköta ett pågående ärende eller om de är väsentliga för att sköta ett ärende.

  Övergångstiderna som diagram

  Du kan spara diagrammet och utnyttja det fritt. Vänligen observera att alla detaljer inte finns med i diagrammet. Du kan kontrollera övergångstiderna i detalj i texten ovan.

  En grafisk tidslinjen som visar de mest centrala övergånstiderna för tillgänglighetskraven. En mer detaljerad beskrivning av övergånstiderna finns i texten på webbplatsen.