Anvisningar som stöd för planeringen

Det finns sex olika infografer som visar hur tillgängligheten kan beaktas med tanke på olika användare. På sidan finns innehållet i infograferna också i textform.

Anvisningarna har översatts och anpassats utifrån en affisch som gjorts inom ramen för ett webbtillgänglighetsprojekt av enheten Home Office Digital inom den offentliga förvaltningen i Storbritannien. Information om projektet och länkar till de ursprungliga affischerna på engelska finns på Home Office Digitals webbplatsÖppnas i ett nytt fönster.

Klicka på ikonerna för att öppna infograferna.

Planering för personer inom autismspektrumet

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer inom autismspektrumet. Innehållet i infografen finns också i textform efter illustrationen.

Använd

 • tydliga, lugna färger
 • klarspråk och tydligt allmänspråk
 • listor och beskrivande mellanrubriker
 • beskrivande länkar och knappar, t.ex. Bifoga filer
 • en enkel och konsekvent uppställning

Undvik

 • alltför grälla färger
 • metaforer och talesätt
 • långa, sammanhängande texter
 • otydliga länkar och knappar, t.ex. Klicka här eller Läs mer
 • en invecklad och oklar uppställning

Planering för personer som använder skärmläsare

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer som använder skärmläsare. Innehållet i infografen finns också i textform efter illustrationen.

Använd

 • beskrivningar av bilder och texter till videor
 • en konsekvent uppställning som garanterar att texten läses i rätt ordning utifrån källtexten
 • HTML-semantik för innehåll och struktur
 • genomföranden som också kan användas med enbart tangentbord, utan mus
 • beskrivande länkar och rubriker, t.ex. Ta kontakt med oss

Undvik

 • enbart bilder och videor för att berätta om något
 • innehåll som grupperats på ett otydligt sätt
 • att strukturera texten enbart genom att placera texten på ett visst ställe eller genom att ändra storleken på texten
 • funktioner som endast kan användas med musen eller pekskärm
 • otydliga länkar och rubriker, t.ex. Klicka här eller Läs mer

Planering för användare med nedsatt syn

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer med nedsatt syn. Innehållet i infografen finns också i textform efter illustrationen.

Använd

 • stor kontrast och stor text (t.ex. 14 pt)
 • webbplatser (HTML) i stället för filer som ska laddas ner
 • en kombination av färg, form och text för att ange en viss betydelse
 • en skalad uppställning där texten kan förstoras med 200 % utan att sidan måste rullas i sidled
 • placera anvisningar och information i närheten av funktioner som förknippas med dem

Undvik

 • för liten kontrast och för liten text
 • enbart filer som ska laddas ner, till exempel pdf-filer, för att presentera saker
 • enbart färg för att ange en viss betydelse
 • en oskalad uppställning där sidan måste rullas i sidled då texten förstoras med 200 %
 • att placera anvisningar och information långt från de funktioner de förknippas med

Planering för personer med motoriska begränsningar

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer med motoriska begränsningar. Innehållet i infografen finns också i textform efter illustrationen.

Använd

 • tillräckligt stora funktionsområden att klicka på
 • mycket utrymme i uppställningen och på blanketter
 • genomföranden som också kan användas med enbart tangentbord eller talstyrning
 • en skalad uppställning som lämpar sig för mobila skärmar och pekskärmar och som skalas enligt apparatens läge
 • funktioner som hjälper användaren att fylla i blanketter automatiskt

Undvik

 • lösningar som kräver finmotorik
 • att placera funktioner i täta grupper
 • dynamiskt innehåll som kräver att användaren flyttar musen
 • fönster som stängs efter en viss tid
 • funktioner som kräver att användaren skriver långa texter och rullar texten

Planering för döva och hörselskadade personer

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för döva och hörselskadade personer. Innehållet i infografen finns också i textform efter illustrationen.

Använd

 • textning av videor och texter till ljudsändningar
 • videor på teckenspråk
 • tydligt allmänspråk
 • mellanrubriker, bilder och videor i texten
 • flera olika kommunikationskanaler för att ta kontakt

Undvik

 • att presentera information enbart i ljud- eller videoformat
 • funktioner som enbart baserar sig på rösten
 • en invecklad uppställning och invecklade menyer
 • långa, sammanhängande texter
 • telefon som enda sättet att ta kontakt

Planering för personer som har lässvårigheter

Anvisningar för planering av information på webben anpassad för personer som har lässvårigheter. Innehållet i infografen finns också i textform efter illustrationen.

Använd

 • ett tydligt, enkelt och koncist innehåll
 • bilder och mönster som stöder texten
 • vänsterjusterad text och en konsekvent uppställning
 • olika sätt att presentera innehåll, till exempel videor och ljudfiler som komplement till texten
 • genomföranden där användaren själv kan justera kontrasten mellan texten och bakgrunden

Undvik

 • långa, sammanhängande texter
 • långa understreckade stycken, kursiveringar eller text med enbart versaler
 • att presentera för mycket information och innehåll på en och samma sida
 • funktioner eller innehåll som kräver ett bra närminne
 • blankettfält utan att använda korrigeringsverktyg eller prediktiv textinmatning