Nyheter

Här publicerar vi aktuella nyheter som anknyter till webbtillgänglighet, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och arbetet inom enheten för tillgänglighetstillsyn.