En grupp människor sitter runt ett bord och arbetar på datorer.

WCAG 2.2 införlivas inte genast i lagen om digitala tjänster

Den senaste versionen av de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, det vill säga WCAG 2.2, har publicerats. De nya kriterierna i riktlinjerna införlivas emellertid inte genast i lagen om digitala tjänster.

De nya WCAG-kriterierna är inte genast förpliktande för tjänsteleverantörerna, utan de införlivas i lagen om digitala tjänster först efter flera hänvisningar. De så kallade tekniska tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster anges i Europeiska unionens officiella tidning. I den hänvisas till standarden EN 301 549. EN-standarden hänvisar i sin tur till tillgänglighetskriterierna på nivå A och AA i WCAG-riktlinjerna. Tillgänglighetskraven i WCAG införlivas alltså i lagen om digitala tjänster via EN-standarden.

Först måste hänvisningen till den senaste versionen av WCAG uppdateras i EN-standarden. Den uppdaterade standarden blir förpliktande lagstiftning när hänvisningen till den har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Först efter det här blir tillgänglighetskraven officiellt en del av lagen om digitala tjänster. Bedömningen just nu är att de nya WCAG-kriterierna ingår i vår lagstiftning tidigast hösten 2024.

Den nya versionen WCAG 2.2 kompletterar den föregående versionen WCAG 2.1 med nio kriterier, av vilka sex är kriterier på nivå A och AA. Även om de nya tillgänglighetskraven inte genast blir en del av lagen om digitala tjänster är det bra att beakta dem redan nu, särskilt när man utvecklar och planerar nya digitala tjänster.

Läs mer om versionen WCAG 2.1 WCAG 2.1: Kraven i lagen – Tillgänglighetskrav

Nya WCAG 2.2Öppnas i ett nytt fönster (innehållet bakom länken är på engelska)

Läs också

Digitala tjänster behöver mer planering än vad lagen kräver

Läs föregående

Regionförvaltningsverket upptäckte betydande tillgänglighetsbrister i en applikation för kollektivtrafiken

Läs nästa