Varför är digital tillgänglighet viktigt?

Digital tillgänglighet är nödvändigt för vissa personer och gagnar alla.

 

Mer än en miljon finländare behöver tillgängligare tjänster

För människor som har utmaningar med att använda webbplatser, mobilapplikationer eller olika apparater är det särskilt viktigt att tillgänglighetsaspekten har beaktats. Man har bedömt att det i Finland finns mer än en miljon människor som har svårigheter att använda webbplatser och mobilappar, särskilt om de inte är tillgängliga.

Nedan finns exempel på aspekter som inte alltid beaktas tillräckligt mycket när man planerar och tillhandahåller webbplatser och appar:

 • synskador och synnedsättning
 • hörselskador och dövhet
 • fysiska och motoriska begränsningar, såsom CP-skada, muskelsvaghet, darrningar eller förlamning
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • läs- och inlärningssvårigheter
 • koncentrationssvårigheter
 • psykisk ohälsa
 • minnesstörningar
 • andra kognitiva problem
 • svaga kunskaper i finska eller svenska
 • bristande erfarenhet av att använda digitala tjänster
 • tillfälliga utmaningar som en bullrig miljö, klart solljus, stress eller en gipsad arm

Utmaningarna med att använda webbplatser eller appar kan ha många olika orsaker. Exempelvis en blind person som använder en webbplats med hjälp av skärmläsare drabbas ofta av problem som beror på tekniska brister: till exempel att det inte går att navigera endast med tangentbordet eller att skärmläsaren inte läser innehållet i rätt ordningsföljd.

För personer med utländsk bakgrund eller personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det istället vara svåra termer och komplicerad meningsbyggnad som är omöjliga att förstå.

En person med hörselskada får inte tillgång till informationen i videor om de saknar textning.

En person med synnedsättning behöver till exempel god kontrast och skalbarhet.

Webbtillgänglighet är beroende av personen och situationen

Fullständig webbtillgänglighet kan inte uppnås genom att följa enskilda riktlinjer, utan beror alltid på användaren och situationen.

Grundtanken bakom webbtillgänglighet är att webbplatserna och apparna är så bra anpassade efter användarnas olika situationer och utmaningar att så många som möjligt kan använda dem så smidigt som möjligt.

 

Webbtillgänglighet gynnar alla

Att tillgängligheten har beaktats är absolut nödvändigt för en del människor, men gynnar alla. Exempelvis alla med normal hörsel som av någon anledning inte kan titta på videor med ljud har alltså också nytta av att videorna har textning.

Webbtillgänglighet handlar om kundorienterad planering där man i så stor utsträckning som möjligt beaktar användarnas olika situationer och behov. Det lönar sig att satsa på webbtillgänglighet: det ökar jämlikheten i ett allt mer digitaliserat samhälle och gör det möjligt för allt fler att sköta sina ärenden självständigt.

Exempel på olika användare

På denna sida hittar du i fortsättningen konkreta berättelser och exempel på olika webbanvändare.

Tills vidare finns det information om olika användare och de tekniska hjälpmedel de använder på finska exempelvis på webbplatsen Papunet som drivs av KehitysvammaliittoÖppnas i ett nytt fönster.

På svenska finns exempel på olika användare bland annat på sajten webbriktlinjer.seÖppnas i ett nytt fönster.

På engelska finns motsvarande information och videor på den internationella organisationen World Wide Web:s sidor om webbtillgängligheÖppnas i ett nytt fönstert.