Skapa ett tillgänglighets­utlåtande

NOTERA! Det finns ett fel i verktygets mellansparafunktion och det håller på att fixas.
Användning av funktionen rekommenderas inte, eftersom den kan tömma lagrad data.
Öppna inte den länken i ett annat webbläsarfönster och ladda inte om sidan medan du fyller i formuläret.

Välkommen att skapa ett tillgänglighetsutlåtande. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller tillgänglighetskrav som digitala tjänster måste uppfylla. Varje organisation ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Innehållet i utlåtandet definieras i EU-kommissionens mall. Utlåtandet publiceras på den webbplats det gäller.

Syftet med detta verktyg är att guida dig i hur du ska utforma utlåtandet. Organisationen ansvarar för innehållet i utlåtandet och för att aktivt uppdatera det.

  • Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas på de nya tjänsterna i juni 2025 efter övergångsperioden. Läs mer om förändringarna här. Regionförvaltningsverkets tillgänglighetskontroll kommer att uppdatera tillgänglighetsrapporteringsverktyget före utgången av övergångsperioden så att det motsvarar ändringarna i lagen om digitala tjänster.

 

Skapa utlåtandet som krävs enligt lag

För att kunna skapa utlåtandet behöver du sätta dig in i vad tillgänglighetskraven innebär och förstå vilka delar av organisationens digitala tjänster som uppfyller kraven och vilka delar som inte gör det.

Vi har redan fyllt i vissa delar av utlåtandet. Du behöver bara besvara frågorna som gäller organisationen och sedan är det klart!

Man måste alltid beakta tillgängligheten när man skapar och uppdaterar en webbsida och därför är det bäst att börja med en gång.

Fyll i tillgänglighetsutlåtandet