Skapa ett tillgänglighetsutlåtande

Välkommen att skapa ett tillgänglighetsutlåtande. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster innehåller tillgänglighetskrav som digitala tjänster måste uppfylla. Varje organisation ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Innehållet i utlåtandet definieras i EU-kommissionens mall. Utlåtandet publiceras på den webbplats det gäller.

Syftet med detta verktyg är att guida dig i hur du ska utforma utlåtandet. Organisationen ansvarar för innehållet i utlåtandet och för att aktivt uppdatera det.

Skapa utlåtandet som krävs enligt lag

För att kunna skapa utlåtandet behöver du sätta dig in i vad tillgänglighetskraven innebär och förstå vilka delar av organisationens digitala tjänster som uppfyller kraven och vilka delar som inte gör det.

Vi har redan fyllt i vissa delar av utlåtandet. Du behöver bara besvara frågorna som gäller organisationen och sedan är det klart!

Man måste alltid beakta tillgängligheten när man skapar och uppdaterar en webbsida och därför är det bäst att börja med en gång.

Fyll i tillgänglighetsutlåtandet