Användarnas berättelser

På den här sidan publicerar vi användarnas berättelser om digitala tjänster. Vi vill göra olika användares egen röst hörd. De kan bäst förklara varför det är viktigt att beakta webbtillgängligheten.