En större tydlighet skulle sänka tröskeln att använda e-tjänster

Föreningen för äldre som är intresserade av datateknik, ENTER ry, är väl förtrogen med de utmaningar som seniorer stöter på inom den digitala miljön. Föreningen erbjuder personlig handledning i användningen av olika typer av dataenheter samt hjälper och uppmuntrar seniorer till att vara ute på nätet.

ENTER ry:s handledare Aulikki Uusitalo-Kasvio och Ilkka Veuro hjälper varje dag äldre med användningen av smarttelefoner, surfplattor och datorer. Förutom personlig handledning utarbetar föreningen också infosnuttar som uppmuntrar de äldre till att använda dataenheter samt nätet. Alla ENTER ry:s handledare är själva också pensionärer så handledaren och den som ska utbildas hittar lätt ett samförstånd och tröskeln för att komma till handledningen är låg. Kunskapsnivån är skiftande – en del har använt dator i arbetslivet, andra har aldrig överhuvudtaget använt någon dataenhet. Orsaken till att man söker sig till handledningen är ofta att man fått en smartenhet av sitt barn.

”Vår uppgift är att hjälpa personer över 65 att använda digital apparatur och digitala tjänster bättre så att de också i fortsättningen kan vara delaktiga i samhället”, berättar ENTER ry:s verkställande direktör Tiina Etelämäki.

Förutom själva användningen av enheterna är det e-post och andra meddelandeapplikationer, överföring och skickande av foton samt informationssökning som folk vanligen behöver hjälp med. ENTER ry hjälper också äldre att förstå ordförrådet och verksamhetsmiljön inom den digitala världen.

På sista tiden har uppdateringar, dataskyddsfrågor och exempelvis kakor varit på tapeten bland dem som ENTER handleder. ”Om man inte vet vad en kaka är, vad ska man då göra när man ska godkänna en sådan?” exemplifierar Aulikki.

Det kan också vara svårt och komplicerat att fylla i en e-blankett. När miljön är obekant och det finns många nya saker att lägga på minnet kan den digitala världen ge upphov till ångest och rentav rädsla.

”Spara där, tryck där, gå framåt där … och vad händer med mina uppgifter nu? For de i väg? Och var är blanketten nu, är den på min dator eller någon helt annanstans?” Det här är enligt Ilkka Veuro sådant som de som får handledning ofta är förvirrade över.

ENTER ry:s trio efterlyser mer tydlighet. Framför allt önskar man att myndighetstjänsterna skulle innehålla mindre antal klick och mer standarder, som att inloggning och utloggning alltid skulle finnas på samma plats i tjänsterna och att blanketterna skulle innehålla tydliga anvisningar och beskrivningar. Tröskeln för äldre att använda nätet skulle sänkas om tjänsternas sidor skulle fungera enligt samma logik, texten skulle bestå av tydligt språk och så lite text som möjligt.

”Ta med personer i olika åldrar i planeringsskedet! En tjugoårings och en åttioårings erfarenhet av tjänsten kan vara helt olika”, sammanfattar Ilkka Veuro.

Vid planeringen av en seniorvänlig e-tjänst är det bra att beakta:

  • lättläst, koncist innehåll
  • tydlig navigering
  • en okomplicerad uppsättning blanketter med tydliga anvisningar
  • användningen av färger och kontrast
  • fontens tydlighet och storlek.

Läs också Tiina Etelämäkis blogginlägg Utmaningar för äldre i den digitala världen

Läs också

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Läs föregående

Lättläst språk hjälper immigranter att integreras

Läs nästa