Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019. Vid upphandling av webbplatser och mobilapplikationer är myndigheterna nu skyldiga att följa tillgänglighetsbestämmelserna enligt lagen om digitala tjänster.

Hur tillgänglighetskraven bäst ska beaktas vid nya upphandlingar har väckt en del diskussion och oro.

Att tillgänglighetskraven beaktas vid upphandling är inte i sig mer märkvärdigt än att uppfylla andra krav i upphandlingen. Det finns olika sätt att garantera att en digital tjänst är tillgänglig. Leverantörens löfte i anbudet räcker dock inte, utan ofta krävs det också att beställaren är aktiv för att vara säker på att tillgänglighetskraven uppfylls.

Tillgänglighetskrav.fi

Webbplatsen tillgänglighetskrav.fi öppnades i juni 2019. Det var viktigt att den redan från start skulle uppfylla kraven i lagen om digitala tjänster.

Eftersom anskaffningen inte översteg gränsvärdet enligt upphandlingslagen upphandlades webbplatsen som en mindre anskaffning. Vi bad om anbud av tre aktörer som vi bedömde hade intresse och kunskap att utforma en tillgänglig webbplats.

Vi bad att leverantörerna i sina anbud skulle ge exempel på hur de skulle utforma webbplatsen och inkludera en bild av innehållssidan som skulle innehålla följande delar:

  • huvudnavigering
  • undernavigering
  • ett innehållselement med en bild som användaren kan välja att öppna till en större bild, text och rubriker på tre nivåer samt en textlänk inne bland text.
  • en enkel blankett där användaren kan lämna respons (med obligatoriska fält för namn och e-postadress, en obligatorisk fråga med svarsalternativ och ett frivilligt textfält för respons)
  • ett navigeringselement som är i fokus.

Leverantören skulle i anslutning till exemplet ge en skriftlig förklaring av hur ovan nämnda element och funktioner uppfyllde WCAG 2.1-kriterierna som krävs enligt lagen om digitala tjänster.

Efter detta utvärderade en tillgänglighetsexpert planerna. Planerna var anonyma för att säkerställa att expertens utvärdering grundade sig enbart på modellerna.

På basis av expertens bedömning gav vi anbuden kvalitetspoäng. Vi bad dessutom att anbudsgivarna skulle lämna in referenser från tidigare tillgänglighetsarbete. För dessa var det möjligt att få tilläggspoäng. Utifrån dessa kriterier och priset valde vi en samarbetspartner för den nya webbplatsen.

I avtalet ingick även ett villkor om att vi kommer att låta en expert göra en granskning av webbplatsens tillgänglighet innan den öppnas och att de tillgänglighetsutmaningar eller tillgänglighetsbrister som framkommer vid granskningen ska korrigeras utan extra kostnader. Granskningen visade sig vara nödvändig: det fanns flera brister som leverantören rättade till utan extra kostnader i enlighet med avtalet.

Webbplatsen tillgänglighetskrav.fi växer och utvecklas hela tiden med nytt innehåll och tillgängligheten måste självklart beaktas i allt utvecklingsarbete. Även om upphandlingen är väl genomförd och webbplatsen tillgänglig är det viktigt att fortsätta tillgänglighetsarbetet och alltid tänka på tillgängligheten när webbplatsen uppdateras eller utvecklas.

Läs också

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

Läs föregående

En större tydlighet skulle sänka tröskeln att använda e-tjänster

Läs nästa