Statsrådsborgen.
Statsrådsborgen. Källan: statsrådet, licensen CC-BY-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv)

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

Många nya myndighetswebbplatser har lanserats efter september 2018. Dessa nya webbplatser måste nu uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster - och borde ha uppfyllt dem redan från och med den 23 september 2019.

Lagen om digitala tjänster innebär att myndigheterna när de planerar och tillhandahåller en webbplats måste se till att den uppfyller tillgänglighetskraven. De ska även upprätta ett tillgänglighetsutlåtande om sin webbplats och publicera utlåtandet på webbplatsen. Tillgänglighetsutlåtandet ska innehålla de uppgifter som EU kräver, bland annat information om vilka tillgänglighetsbrister webbplatsen har. Lagen om digitala tjänster är entydig. För nya webbplatser finns det inga undantag när det gäller tillgänglighetsutlåtandet. Trots detta har Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som är den myndighet som övervakar hur lagen om digitala tjänster följs, upptäckt att flera nya myndighetswebbplatser saknar tillgänglighetsutlåtanden. Dessa myndigheter följer alltså inte lagen om digitala tjänster.

Emilia Ojala som är jurist och enhetschef vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland påminner om att det är varje myndighets lagstadgade skyldighet att publicera ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats.

“Man skulle anta att nya webbplatser är välgjorda, och därför är det förvånande att de saknar tillgänglighetsutlåtanden. Tillgänglighetsutlåtandet är inte frivilligt, utan lagen om digitala tjänster måste följas”, konstaterar Ojala.

Att tillhandahålla ett aktuellt tillgänglighetsutlåtande på webbplatsen handlar först och främst om att tillgodose kundernas rättigheter. Utlåtandet ger användarna information om huruvida webbplatsen innehåller några undantag från tillgänglighetskraven och användarna kan påpeka brister i webbplatsens tillgänglighet till den som tillhandahåller webbplatsen. Tillgänglighetsutlåtandet måste även innehålla tillsynsmyndighetens, det vill säga regionförvaltningsverkets, kontaktuppgifter för att användarna vid behov ska kunna lämna in en anmälan om brister i webbplatsens tillgänglighet. Man kan även göra en anmälan till regionförvaltningsverket om en ny myndighetswebbplats saknar ett tillgänglighetsutlåtande.

På regionförvaltningsverkets webbplats www.tillgänglighetskrav.fi finns mer information om lagen om digitala tjänster och dess krav och mål. Där tillhandahåller regionförvaltningsverket även ett avgiftsfritt verktyg som organisationen kan använda för att skapa ett utlåtande till sin webbplats.

Ytterligare information:

Enhetschef Emilia Ojala, tfn 029 5016 479
Enheten för tillgänglighetstillsyn, RFV i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Vem omfattas av tillgänglighetskraven

Övergångstider

Tillgänglighetsutlåtande

Anmäl bristande tillgänglighet

Webbtillgänglighet handlar om att det digitala samhället ska vara tillgängligt för alla. Det är regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgift att övervaka hur tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster uppfylls. Regionförvaltningsverket erbjuder information, råd och anvisningar om webbtillgänglighet på sin webbplats www.tillgänglighetskrav.fi.

Twitter: @saavutettava

Läs också

Siktet inställt på samma mål

Läs föregående

Upphandlingen av webbplatsen tillgänglighetskrav.fi: så här tog vi hänsyn till tillgängligheten

Läs nästa