Länkar till mer information

Vi kompletterar hela tiden länklistan. Via dessa länkar hittar du andra webbplatser som har information och anvisningar om webbtillgänglighet.

Webbplatser på svenska

  • Webbriktlinjer.se – På webbplatsen som drivs av den svenska myndigheten DIGG finns praktisk information om WCAG-kriterierna och hur de genomförs, anvisningar och allmän information om webbtillgänglighet
  • Kotus (Institutet för de inhemska språken) sida om klarspråk
  • LL-Centers webbplats – LL-Center arbetar med och för lättläst på svenska i Finland
  • Facebookgruppen Tillgänglighetstruppen – en svensk grupp om webbtillgänglighet

Webbplatser på finska

Webbplatser på engelska