Lämna en tillgänglighetsklagan eller be om en utredning

På den här sidan kan du lämna ett klagomål till regionförvaltningsverket om en webbplats eller mobilapplikation som inte uppfyller tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster.

Det är bra att alltid först kontakta den som har publicerat webbplatsen eller mobilapplikationen, eftersom det är snabbaste sättet att rätta till bristen. Behandlingen av ett klagomål tar nämligen flera månader.

På den här sidan kan du också be regionförvaltningsverket utreda saken

  • om den som har publicerat webbplatsen eller mobilapplikationen inte har tillhandahållit innehållet i ett format som passar dig, trots att du har bett om det
  • om den som har publicerat webbplatsen eller mobilapplikationen inte har besvarat din respons på tillgängligheten inom två veckor.

Du kan lämna ett klagomål eller be om en utredning med det här formuläret, per e-post eller per brev. Du hittar regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter i slutet av det här formuläret.

Anmälan

Du kan också lämna in en fritt formulerad anmälan på följande sätt:

Per e-post till adressen

registratur.sodra@rfv.fi

Med brev till adressen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Postadress: PB 1, 13035 AVI