mohor banerjee.

Lättläst språk hjälper immigranter att integreras

Indiska Mohor Banerjee flyttade till Finland 2017 tillsammans med sin man. Tidigare bodde paret i Kina så Banerjee hade redan erfarenhet av ett främmande samhälle och av att byta språkmiljö. Det stod snabbt klart för henne hur svårt det finska språket är – här borde man i praktiken behärska både standardvarianten och talspråket.

mohor banerjee.

Banerjee ville lära sig det utmanande språket även om det i början kändes nedslående. Integreringsutbildningen och utbildningspraktiken vid Selkokeskus (en organisation för lättlästa texter) öppnade så småningom en helt annorlunda värld för Mohor. Tack vare det lättlästa språket blev det möjligt att närma sig och att förstå Finland.

Lättläst språk skiljer sig från standardspråket genom att det består av korta meningar, lätta satskonstruktioner och användning av förståeliga språkbilder. Inom lättläst språk används sammansatta ord eller svåra termer endast när det är oundvikligt att använda dem. Svåra termer förklaras i samband med texten.

”De långa meningarna i standardspråket får språket att verka skrämmande. Studier på lättläst finska gör det lättare att närma sig språket och ökade känslan av att bli accepterad i det nya hemlandet. Lättläst språk fick mig också att förstå hur vackert och uttrycksfullt det finska språket är.”

I dag arbetar Banerjee som erfarenhetsexpert vid Selkokeskus och berättar vid olika evenemang om utvecklingen av sin finska samt om det lättlästa språkets betydelse i integreringen. Hon bedömer också lättlästa texter och deras tillgänglighet. Banerjee har i sitt arbete exempelvis bedömt hur lättläst språket på FPA:s webbsidor är. Enligt Banerjees erfarenhet är texten i en digital miljö i allmänhet tydligare och mer förståelig än språket i tryckt material.

Även om Banerjees egen språkkunskap har utvecklats har hon fortfarande för vana att använda tjänster på engelska eller på lättläst finska om alternativet finns. Kunskaperna i standardspråket har emellertid utvecklats i sakta mak vid sidan av den lätta finskan, likaså modet att våga använda språket.

Banerjee talar med beundran om den lätta finskan och om de människor som arbetar med den. ”Det finns så många som varje dag gör det här vackra språket tillgängligt för alla, också för oss invandrare.”

Så här skriver du ett lätt språk:

  • Använd ett allmänt känt och konkret ordförråd.
  • Undvik svåra ord eller förklara dem i texten.
  • Välj hellre korta ord men undvik förkortningar.
  • Gör abstrakta begrepp konkreta genom att åskådliggöra dem.
  • Var försiktig med att använda metaforer och talesätt.
  • Använd korta meningar och en direkt ordföljd.
  • Undvik satsförkortningar.

Läs också

En större tydlighet skulle sänka tröskeln att använda e-tjänster

Läs föregående

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Läs nästa