illustration

Regeringen lämnade ett förslag till riksdagen om koncentrering av tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten

Regeringen föreslår att tillsynen över de fysiska och de digitala tillgänglighetskraven koncentreras till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Förslaget innebär ändringar i bland annat lagen om digitala tjänster. Förslaget lämnades till riksdagen för behandling den 13 juni 2024.

Den föreslagna lagändringen innebär att hela personalen i enheten för tillgänglighetstillsyn och enhetens uppgifter från och med den 1 januari 2025 finns vid Traficom, där enhetens arbete fortsätter.

För närvarande övervakar Regionförvaltningsverket i Södra Finland hur digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven, medan Traficom från och med den 28 juni 2025 kommer att övervaka tillgänglighetskraven enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och transportservicelagen. Traficom är också marknadskontrollmyndighet enligt lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter. Enligt regeringens förslag ska tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten i sin helhet koncentreras till Traficom.

Genom att koncentrera tillsynen främjas myndigheternas verksamhet när rådgivningen, tillsynen och vägledningen gällande de fysiska och digitala tillgänglighetskraven sköts av en och samma myndighet. Målet med ändringen är att stärka medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rådgivningen till både användare och tjänsteleverantörer är enhetlig.

Förslaget var på remiss på våren. Inom remisstiden som gick ut den 2 maj 2024 kom det in 37 utlåtanden. Största delen av remissinstanserna understödde förslaget. Även Regionförvaltningsverket i Södra Finland understödde ändringen.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2025.

Läs mer i finansministeriets pressmeddelandeÖppnas i ett nytt fönster.

Mer information:

Sanna Sinisalo, enhetschef, enheten för tillgänglighetstillsyn, sanna.sinisalo@rfv.fi, 0295 016 687

Läs också

Intressegrupper önskar att tillsynen inriktas på digitala tjänster som är viktiga för en smidig vardag

Läs föregående

Tillgängligheten bör avsevärt förbättras i tjänsten som erbjuder juridisk information

Läs nästa