Illustration

Lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet ute på remiss

I en proposition som beretts av finansministeriet behandlas lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Målet med centraliseringen är att harmonisera tillsynen och tillhörande vägledning och rådgivning. Yttranden om lagförslaget kan lämnas in till och med den 2 Maj 2024.

För närvarande har två olika myndigheter hand om tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar hur digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven, medan Transport- och kommunikationsverket (Traficom) övervakar hur kraven som gäller den fysiska tillgängligheten iakttas. Traficom är också marknadskontrollmyndighet enligt lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter.

Tillgängligheten hos produkter och digitala tjänster styrs av Europaparlamentets och rådets direktiv. Målen enligt tillgänglighetsdirektivet och webbtillgänglighetsdirektivet främjas redan i Finland genom nationell lagstiftning. Främjandet av direktivens mål skulle gynnas av att tillgängligheten hos produkter och digitala tjänster övervakas som en sammanhängande helhet.

I propositionen föreslås det att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ändras. I och med lagändringarna flyttas personalen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finlands enhet för tillgänglighetstillsyn till Transport- och kommunikationsverket. Enligt lagförslaget ska lagarna träda i kraft den 1 januari 2025.

Du kan lämna ett yttrande om lagförslaget via utlåtande.fiÖppnas i ett nytt fönster senast den 2 Maj 2024.

Läs mer i:

Regeringens proposition om tillsyn över fysisk och digital tillgänglighet på remiss – Valtiovarainministeriö (vm.fi)Öppnas i ett nytt fönster

Lag om tillgänglighetskrav för vissa produkter i Finlex (102/2023)Öppnas i ett nytt fönster

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster i Finlex (306/2019).Öppnas i ett nytt fönster

Läs också

Resultaten av tillsynsperioden 2022 färdiga

Läs föregående

Tillgänglighetskraven gäller de digitala tjänster som ett offentligt företag inom postsektorn tillhandahåller till den del de hänför sig till samhällsomfattande tjänster enligt postlagen

Läs nästa