På bilden Heikki Oksanen, tillgänglighetsmentor i projektet Selkeästi meille (Tydligt för oss)

På bilden Heikki Oksanen, tillgänglighetsmentor i projektet Selkeästi meille (Tydligt för oss)

Digitala tjänster behöver mer planering än vad lagen kräver

I Finland uppmanar myndigheter och många andra offentliga aktörer medborgarna att i första hand använda digitala tjänster för att sköta ärenden. Digitala tjänster är snabba och kan användas dygnet runt, men kan upplevas som svåra och komplicerade att använda. De motsvarar inte alltid användarnas behov. Om man vill att så många personer som möjligt ska kunna använda en digital tjänst är det viktigt att tjänsten tar hänsyn till alla användare.
finger pekar på laptop skärm

Även en liten satsning på webbtillgängligheten gör tjänsten mer användartillvänd

Sommaren 2023 jobbade två tillgänglighetsexperter, Vellamo Paananen och Eveliina Heino, vid tillgänglighetstillsynen. Vi intervjuade dem om stämningarna under sommaren och det visade att de har gjort intressanta iakttagelser, särskilt när det gäller resultaten av den förenklade tillsynen.
telefon och hörlurar

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

Med hjälp av tillgängliga digitala tjänster kan varje organisation bidra till att samhället är jämlikt och tillgängligt för alla. Vi intervjuade två användare av digitala tjänster, Raisa och Eeva, som berättar hur webbtillgängligheten syns i deras vardag.
Salvia symbol. Ett förstoringsglas med en kant som liknar sektorerna i ett cirkeldiagram och bokstaven S i punktskrift i mitten.

Salvia-programmet som lösning för till­gänglighets­tillsynen

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för Salvia-programvaran som den utvecklade för att övervaka webbplatser. Eetu Komsi, överinspektör för tillgänglighetstillsyn, berättar om bakgrunden och målen med utvecklingen och vilken annan programvara har använts för tillgänglighetstillsyn i olika EU:s medlemsländer.

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för sitt testningsprogram

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för programmet Salvia som lämpar sig för automatisk granskning av webbplatsernas tillgänglighet. Salvia-programvaran som laddas ner från GitHub-tjänsten är licensierad med öppen källkod. Användning och vidareutveckling är tillåten för både icke-kommersiellt och kommersiellt bruk.

Tillgänglighets­utlåtandet är ingen fribiljett till att avvika från tillgänglighets­kraven

Varje tjänsteleverantör vars digitala tjänster omfattas av kraven i lagen om digitala tjänster ska upprätthålla ett tillgänglighetsutlåtande.

Tillgänglighetsresponsen är respons på brister i den digitala tillgängligheten – responsen förutsätter att tjänsteleverantören reagerar

Den som använder digitala tjänster har lagstadgad rätt att ge respons till tjänsteleverantören om hen upplever brister i tillgängligheten på webbplatsen eller i mobilapplikationen. Tjänsteleverantören har en lagstadgad skyldighet att svara på responsen. Svaret ska i regel ges inom två veckor.

Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har förpliktat myndigheterna att se till att deras webbplatser senast den 23 september 2020 uppfyller tillgänglighetskraven. Från och med den 23 juni 2021 måste även mobilapplikationer vara tillgängliga. Tillgängliga digitala tjänster är en viktig jämlikhetsfaktor så att var och en oberoende av tid och plats ska kunna sköta sitt ärende självständigt.