En gångbro går över ån i höstskogen

Tillgänglighets­utlåtandet är ingen fribiljett till att avvika från tillgänglighets­kraven

Varje tjänsteleverantör vars digitala tjänster omfattas av kraven i lagen om digitala tjänster ska upprätthålla ett tillgänglighetsutlåtande.

Tillgänglighetsresponsen är respons på brister i den digitala tillgängligheten – responsen förutsätter att tjänsteleverantören reagerar

Den som använder digitala tjänster har lagstadgad rätt att ge respons till tjänsteleverantören om hen upplever brister i tillgängligheten på webbplatsen eller i mobilapplikationen. Tjänsteleverantören har en lagstadgad skyldighet att svara på responsen. Svaret ska i regel ges inom två veckor.

Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har förpliktat myndigheterna att se till att deras webbplatser senast den 23 september 2020 uppfyller tillgänglighetskraven. Från och med den 23 juni 2021 måste även mobilapplikationer vara tillgängliga. Tillgängliga digitala tjänster är en viktig jämlikhetsfaktor så att var och en oberoende av tid och plats ska kunna sköta sitt ärende självständigt.

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att harmonisera Europeiska unionens (EU) medlemsstaters lagar, förordningar och förvaltningsbestämmelser som gäller vissa produkters och tjänsters tillgänglighetskrav. Medborgarna bör kunna lita på att produkter och tjänster som tillhandahålls inom EU uppfyller samma tillgänglighetskrav.

Tillgänglighetens många ansikten

Europamästerskapen i friidrott 1998 hölls i Budapest. 50 kilometer gång pågick då jag försökte ta reda på Valentin Kononens placering genom att surfa med ett skärmläsningsprogram och en talsyntetisator. Både webbplatsen och det dåligt fungerande skärmläsningsprogrammet fick högst sannolikt veta hut mitt i brådskan.
människor som sitter vid ett bord.

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

Tjänsten Kultur för alla har bland annat till uppgift att ge konst- och kulturaktörer rådgivning i tillgänglighetsfrågor. På senaste tiden har vi bland annat fått följande fråga: ”Vem kan designa tillgängliga webbsidor åt oss? När jag besvarar frågan omformulerar jag den alltid till ”Hur beställer man tillgängliga webbsidor?”

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

Ibland kan ett dokument som helhet sett verka vara tillgängligt, men vid en närmare titt upptäcker man problem på detaljnivå. Det är generellt sett enkelt att konvertera ett Word- eller Powerpointdokument till en tillgänglig pdf: Genom att kontrollera att källfilen är tillgänglig och konvertera den korrekt får man en tillgänglig pdf-fil. Det finns dock en del detaljer som kan orsaka problem.