telefon och hörlurar

telefon och hörlurar

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

Med hjälp av tillgängliga digitala tjänster kan varje organisation bidra till att samhället är jämlikt och tillgängligt för alla. Vi intervjuade två användare av digitala tjänster, Raisa och Eeva, som berättar hur webbtillgängligheten syns i deras vardag.
Salvia symbol. Ett förstoringsglas med en kant som liknar sektorerna i ett cirkeldiagram och bokstaven S i punktskrift i mitten.

Salvia-programmet som lösning för till­gänglighets­tillsynen

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för Salvia-programvaran som den utvecklade för att övervaka webbplatser. Eetu Komsi, överinspektör för tillgänglighetstillsyn, berättar om bakgrunden och målen med utvecklingen och vilken annan programvara har använts för tillgänglighetstillsyn i olika EU:s medlemsländer.

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för sitt testningsprogram

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för programmet Salvia som lämpar sig för automatisk granskning av webbplatsernas tillgänglighet. Salvia-programvaran som laddas ner från GitHub-tjänsten är licensierad med öppen källkod. Användning och vidareutveckling är tillåten för både icke-kommersiellt och kommersiellt bruk.

Tillgänglighets­utlåtandet är ingen fribiljett till att avvika från tillgänglighets­kraven

Varje tjänsteleverantör vars digitala tjänster omfattas av kraven i lagen om digitala tjänster ska upprätthålla ett tillgänglighetsutlåtande.

Tillgänglighetsresponsen är respons på brister i den digitala tillgängligheten – responsen förutsätter att tjänsteleverantören reagerar

Den som använder digitala tjänster har lagstadgad rätt att ge respons till tjänsteleverantören om hen upplever brister i tillgängligheten på webbplatsen eller i mobilapplikationen. Tjänsteleverantören har en lagstadgad skyldighet att svara på responsen. Svaret ska i regel ges inom två veckor.

Myndighet, känn dina skyldigheter när det gäller digitala tjänsters tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har förpliktat myndigheterna att se till att deras webbplatser senast den 23 september 2020 uppfyller tillgänglighetskraven. Från och med den 23 juni 2021 måste även mobilapplikationer vara tillgängliga. Tillgängliga digitala tjänster är en viktig jämlikhetsfaktor så att var och en oberoende av tid och plats ska kunna sköta sitt ärende självständigt.

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att harmonisera Europeiska unionens (EU) medlemsstaters lagar, förordningar och förvaltningsbestämmelser som gäller vissa produkters och tjänsters tillgänglighetskrav. Medborgarna bör kunna lita på att produkter och tjänster som tillhandahålls inom EU uppfyller samma tillgänglighetskrav.