finger pekar på laptop skärm

Även en liten satsning på webbtillgängligheten gör tjänsten mer användartillvänd

Sommaren 2023 jobbade två tillgänglighetsexperter, Vellamo Paananen och Eveliina Heino, vid tillgänglighetstillsynen. Vi intervjuade dem om stämningarna under sommaren och det visade att de har gjort intressanta iakttagelser, särskilt när det gäller resultaten av den förenklade tillsynen.

Både Vellamo och Eveliina studerar vid yrkeshögskolan Metropolia. Vellamo studerar digital formgivning och Eveliina studerar programvaruproduktion inom examensprogrammet för informations – och kommunikationsteknik.

Vilka förväntningar hade ni inför sommaren?

Evelina säger att hon såg fram emot att lära sig mera om webbtillgänglighet och att få bekanta sig med det jobb som enheten för tillgänglighetstillsyn gör. ”Jag kände inte till vilka alla uppgifter som hör till enheten och det har varit intressant att få uppleva hur mångsidigt jobbet är.”

Också Vellamo har liknande tankar om sommaren. ”Jag såg fram emot att se hur tillsynen av webbtillgängligheten går till.  Jag ville också själv utvecklas som sakkunnig inom webbtillgänglighet och fördjupa mig i kraven i lagen om digitala tjänster. ”

Vad gjorde ni inom enheten för tillgänglighetstillsyn?

”Sommaren började med en omfattande introduktion och med att bekanta sig med arbetsuppgifterna”, säger Eveliina genast.

Vellamo berättar för sin del vad deras vardag som helhet bestod av. ”Vi övervakade hur lagen om digitala tjänster följs genom att granska webbplatserna för de tjänsteleverantörer som omfattas av lagen. Vi genomförde en förenklad tillsyn, där en del av granskningen är automatiserad och en del utförs som sakkunnigarbete. Vår uppgift var att granska sammanlagt omkring 300 webbplatser under sommaren, så största delen av vår tid gick till det.”

Eveliina berättade hur de genomförde sina granskningar och hur de då utnyttjade Salvia-programmet. ”I praktiken sökte vi efter lämpliga tjänster att granska hos de aktörer som valts ut för tillsynen, sände meddelanden, utförde granskningar och sände tillsynsrapporter. Vid tillsynen används Salvia-programmet, där man kan mata in adresserna till enskilda webbsidor som valts ut från tjänsten som granskas. Salvia skapar en automatisk rapport om tillsynen. Utöver tillsynen med hjälp av Salvia granskade vi också webbplatserna manuellt, bland annat kontrollerade vi om bilderna har textmotsvarigheter och om man använt rubrikelement på webbplatsen. Sedan skrev vi ett följebrev om de observationer som vi gjort manuellt, som skickades till tjänsteleverantören tillsammans med Salvia-rapporten.”

Blev ni överraskade av något på jobbet?

Eveliina blev förvånad över hur omfattande och mångsidigt arbetet med tillsynen av webbtillgänglighet är. ”Enheten för tillgänglighetstillsyn är ganska liten, men ändå utförs tillsynen på ett otroligt brett fält och dessutom behandlar vi många slags kontakter och klagomål och producerar webbseminarier och utbildningsmaterial. Enorm kompetens, innovation och effektivitet i en liten enhet.”

Vellamo tyckte att det mest överraskande var hur roligt det kan vara att jobba. ”Tillsyns- och inspektionsarbete kan låta ganska trögt, men jobbet har verkligen varit intressant. På webbsidorna hittar man ibland spännande lösningar, och det har varit uppiggande att se så många olika utföranden. Arbetskulturen vid regionförvaltningsverket och enheten för tillgänglighetstillsyn har också varit mycket vänlig och mänsklig, och vi fick en omfattande introduktion även om det bara var fråga om sommarjobb. Jag hade bara goda förväntningar på regionförvaltningsverket, men de överskreds ändå.”

Dök det upp något återkommande eller intressant tema i tillsynen?

Eveliina säger att de i samband med granskningarna har vi fäst uppmärksamhet vid att navigeringen på webbplatserna är enkel och att webbplatserna över lag är tydliga, trots att det här egentligen inte hör till de frågor som kontrolleras vid förenklad tillsyn. ”Om menyerna blir olika på varje sida och man dessutom inte kan se var på webbplatsen man befinner sig så blir det mycket tungt att använda tjänsten.”

Som ett återkommande tema i själva tillsynen har Eveliina märkt hur också små saker kan förbättra webbtillgängligheten. Till exempel genom att rätta till enskilda textmotsvarigheter eller kontrastbrister kan det göra en stor skillnad.

Enligt Vellamo har det varit intressant att se hur ofta brister i webbtillgängligheten uppstår på grund av att de grundläggande elementen i HTML inte används på rätt sätt. ”Ofta kan till exempel rubriker och listor ha gjorts på något alternativt sätt som inte är tillgänglighetsanpassat. Med små ändringar är webbplatsernas innehåll bättre tillgängligt för alla.”

Vad har ni för vibbar i slutet av sommaren?

Båda säger att sommaren har gått fort, till och med för fort.

”Det känns som att jag har lärt mig mycket nytt om webbtillgänglighet och att det har varit skoj att jobba i en trevlig grupp”, kommenterar Eveliina.

Vellamo har likadana tankar. ”Jag har fått intressanta uppdrag och jobbet har känts meningsfullt. Den här sommaren har jag lärt mig mycket nytt om WCAG-kriterierna och testmetoder, men också om statsförvaltningen. Sommarjobbet på tillgänglighetstillsynen har stärkt mina egna tankar om att jag vill jobba för bättre digitala tjänster.

Vad har ni för hälsningar till tjänsteleverantörerna eller användarna?

Eveliinas hälsning går till tjänsteleverantörerna. ”Jag skulle vilja säga till tjänsteleverantörerna att det lönar sig att satsa på webbtillgängligheten oberoende av om det omfattas av kraven i lagen om digitala tjänster eller inte. Då allt material och alla tjänster är tillgänglighetsanpassade är det en fördel både för tjänsteleverantören och för användaren.”

Också Vellamo skickar sin hälsning till tjänsteleverantörerna. ”Kom ihåg att tänkta på alla användare.  Jag hoppas också att man inom organisationerna skulle se främjande av webbtillgängligheten som en positiv sak.”

Läs också

Webbutbildning Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster har uppdaterats

Läs föregående

Internationell aktör inom finanssektorn ska följa lagen om digitala tjänster när den bedriver verksamhet i Finland

Läs nästa