telefon och hörlurar

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

Med hjälp av tillgängliga digitala tjänster kan varje organisation bidra till att samhället är jämlikt och tillgängligt för alla. Vi intervjuade två användare av digitala tjänster, Raisa och Eeva, som berättar hur webbtillgängligheten syns i deras vardag.

Smidigare vardag

Raisa använder många olika digitala tjänster i sin vardag med skärmläsningsprogram. Programmet läser upp innehållet som syns på datorns eller mobilenhetens skärm för synskadade användare. Morgonen inleder Raisa med att kolla vädret och bläddra i sociala medier. I samband med morgonens hundpromenad kan hon lyssna på till exempel ljudböcker eller poddar och konstaterar i intervjun att ”de är de bästa, för de är gjorda för att lyssna på, inte för att ses”.

Raisa arbetar i huvudsak på distans på dator med arbetsgivarens applikation för hantering av kunddata eller e-post. Till arbetsplatsen åker Raisa med buss som hon lätt kan följa med i appen. Också tågbiljetter bokar Raisa med en app på telefonen som enligt henne till och med är ”förbryllande tillgänglig” jämfört med tidigare användarupplevelser.

Det går att göra köp snabbare i och med att de digitala tjänsterna har utvecklats. Raisa kan på förhand via appen beställa en matkasse som hon betalar med kontaktlös betalning, en funktion som hon har i sin klocka. Med hjälp av olika applikationer kan hon läsa dagens tidningar, post som kommit hem eller till exempel texter på sidan av matförpackningar. Som det framgår av Raisas användarupplevelser gör tillgängliga digitala tjänster vardagens enklare och det möjligt att uträtta ärenden självständigt.

Tillgängliga digitala tjänster är lättare att använda för alla

Eeva som är pensionär är i och med sitt tidigare arbetsliv och den nuvarande föreningsverksamheten van att använda digitala tjänster. Hon konstaterar också att ”Numera kräver också föreningsverksamheten mycket goda digitala färdigheter åtminstone av de personer som sköter förvaltningen, kommunikationen osv.” Eeva nämner också att även om man för sin ålder är en aktiv användare av digitala tjänster är det ändå inte alltid lätt att använda tjänsterna. Eeva har fortfarande observerat brister i sökfunktionerna i vissa webbtjänster, till exempel i nyckelorden och navigeringen. Sökfunktionerna har dock i allmänhet förbättrats.

Eeva lyfter också fram videornas betydelse särskilt i fråga om anvisningar. ”Inspelningar av olika bruksanvisningar är till större hjälp än skrivna texter. Det kunde finnas fler av dessa. Till exempel i fråga om samhällets tjänster.”

De videor som kompletterar texterna gör det möjligt att bättre uppfatta och förstå innehållet. Läs mer om videors och ljudsändningars tillgänglighet.

Brister kan fortfarande observeras

Vikten av webbtillgänglighet framkommer när man lyssnar på Raisas och Eevas observationer om vilka brister och utmaningar som påverkar användningen av digitala tjänster. Brister i tillgängligheten är frustrerande för många användare, särskilt när man redan vet hur bra det tillgänglighetsarbete som utförs i Finland är.

Användargränssnitten eller navigeringen i vissa tjänster kan vara utmanande för användarna. Ibland är det problematiskt att godkänna webbplatsernas kakor eftersom funktionen kan störa användningen av webbplatsen. Ibland är det också svårt att ge respons. Till exempel i responskanaler där åsikterna framförs med hjälp av smileys för olika känslotillstånd kan skärmläsaren identifiera olika smileys endast med förklaringen ”bild”. Då vet användaren inte var hen ska trycka eller på vilket känslotillstånd. Och tjänsteleverantören kanske inte nödvändigtvis har något annat sätt att ge respons.

Ibland kan tjänsteleverantören efter att ha fått skriftlig respons be om så noggranna tilläggsuppgifter och beskrivningar av problemet att användaren inte kan svara. Raisa konstaterar också att ”ibland önskar man att någon från den tekniska sidan skulle ringa direkt i stället för att den allmänna kundservicen skickar e-post, så att jag muntligen kunde gå igenom problemet i stället för att spela e-post-pingpong.” I sådana fall kan tröskeln för att ge respons eller föra den vidare vara hög.

Alla organisationer som erbjuder digitala tjänster bör fästa uppmärksamhet vid webbtillgängligheten. För en stor del av organisationerna, såsom myndigheterna, är webbtillgänglighet redan en skyldighet enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ändrades när lagstiftningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 1 februari 2023. Ändringarna gör att nya aktörer och tjänster omfattas av tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Läs mer om de ändringar som tillgänglighetsregleringen medför i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Man måste satsa på tillgänglighetsutlåtandets synlighet

Av Raisas och Eevas kommentarer framgår att det är svårt att använda tillgänglighetsutlåtandet om dess innebörd förblir oklar eller det är svårt att hitta utlåtandet. Med hjälp av tillgänglighetsutlåtandet kan användaren på förhand utreda vilka brister som eventuellt finns på webbplatsen. Utlåtandet innehåller också anvisningar för att ge eventuell tillgänglighetsrespons. Det är alltså av största vikt att de organisationer som omfattas av lagen fäster uppmärksamhet vid att utlåtandena är tillgängliga och aktuella.

Läs mer om tillgänglighetsutlåtanden.

Jämlikhet främjar självständighet

Digitala tjänster där man satsat på webbtillgänglighet har förbättrat användarnas möjligheter att leva ett självständigt och jämlikt liv. Detta syns också i Raisas och Eevas erfarenheter och vardag. När samhället och dess tjänster digitaliseras måste man komma ihåg att var och en ska kunna delta självständigt i samhället på ett sätt som hen själv anser vara bäst.

I och med att tillgänglighetsdirektivet medför ändringar i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och nya aktörer omfattas av tillgänglighetskraven ville vi i tillgänglighetstillsynen lyfta fram användarnas erfarenheter av webbtillgänglighetens nuläge. Raisa och Eeva intervjuades per e-post och vi delar också deras erfarenheter på sociala medier våren 2023. Genom äkta och konkreta erfarenheter är det lättare att förstå vikten av webbtillgänglighet.

Raisa, som vi intervjuade, håller en telefon och ett papper med text i händerna.
Raisa, som vi intervjuade

Skribent

Emmi Ansiomäki

Inspektör

Tillgänglighetstillsyn

Läs också

Tillgänglighets­regleringen leder till att tillgänglighets­kraven börjar gälla nya digitala tjänster

Läs föregående

Beredningen av en sammanslagning av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet har inletts

Läs nästa