En person läser e-bok

Tillgänglighets­regleringen leder till att tillgänglighets­kraven börjar gälla nya digitala tjänster

Lagstiftningen som genomför tillgänglighetsdirektivet träder i kraft 1.2.2023. Det är fråga om ett omfattande lagpaket med ändringar av flera lagar, inklusive lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (lagen om digitala tjänster). Syftet med tillgänglighetsdirektivet är att öka tillgången på tillgängliga produkter och tjänster och på så sätt göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Ändringarna i lagen om digitala tjänster inverkar också på regionförvaltningsverket som övervakar och utövar styrning om tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster.

Lagstiftningen som genomför direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det vill säga det så kallade tillgänglighetsdirektivet, träder i kraft 1.2.2023. När tillgänglighetsdirektivet införs i finsk lagstiftning börjar tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster att gälla nya aktörer och tjänster, vilket bidrar till större jämlikhet i det digitala samhället. Tillgänglighetskraven är förpliktande för dem som tillhandahåller digitala tjänster. Tillämpningen av lagens nya krav och tillsynen i fråga om dem inleds den 28 juni 2025.

Nya tjänster börjar omfattas av lagen om digitala tjänster från och med juni 2025

Efter övergångstiden kommer följande digitala tjänster som riktar sig till konsumenter att omfattas av tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster:

  1. Persontrafikens digitala tjänster, t.ex. digitala biljettbutiker, reseplanerare och trafik- och störningsmeddelanden som finns i digitala tjänster. En del av persontrafiktjänsterna har redan tidigare hört till lagens tillämpningsområde.
  2. Elektroniska böcker, dvs. e-böcker
  3. Webbutiker
  4. Banktjänster för konsumenter, t.ex. bostadskredit och betaltjänster. Tjänster inom finanssektorn har även tidigare hört till tillämpningsområdet för lagen om digitala tjänster.
  5. Tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster, dvs. i praktiken strömningstjänsternas användargränssnitt, såsom Yle Arenan, Netflix och MTV Katsomo. Lagen om digitala tjänster tillämpas på användargränssnittet, det vill säga där man väljer eller tittar på olika slags innehåll.
  6. Kommunikationstjänster, det vill säga tjänster som förmedlar meddelanden över internet, t.ex. Whatsapp och Skype.

Efter övergångsperioden ska de här tjänsterna uppfylla tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster. Tjänsterna ska också uppfylla de tilläggskrav som anges i lagen, vilket omfattar bl.a. skyldighet att ge information om den digitala tjänstens funktion och att lämna tillsynsmyndigheten uppgifter om avvikelse från tillgänglighetskraven. De nya kraven gäller inte mikroföretag. Med mikroföretag avses företag med färre än 10 anställda som har en årsomsättning på högst 2 miljoner euro eller en årlig balansomslutning på högst 2 miljoner euro.

Regionförvaltningsverket övervakar i fortsättningen även hur de nya skyldigheterna enligt lagen om digitala tjänster fullgörs. Övergångstiden enligt lagen gäller också tillsynen.  Regionförvaltningsverket får alltså i slutet av juni 2025 behörighet att övervaka hur tjänsteleverantörerna fullgör de nya skyldigheterna.

“Lagreformen som genomför tillgänglighetsdirektivet är ett viktigt steg mot ökad jämlikhet i ett allt mer digitalt samhälle”, konstaterar Viena Rainio, chef för enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Det blir omfattande ändringar i lagen om digitala tjänster, vilket gör att också vi som tillsynsmyndighet har mycket nytt att lära oss. Vi har som mål att ge mångsidig information på vår webbplats, och precis som tidigare kan man be oss om hjälp med tolkning av lagen.”

Flera myndigheter ansvarar för tillsynen

Tillsynen över lagstiftningen som genomför tillgänglighetsdirektivet är uppdelad mellan olika myndigheter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över lagen om digitala tjänster. Transport- och kommunikationsverket Traficom ansvarar för övervakningen av tjänster inom elektronisk kommunikation, tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster och transportservice (tillgänglighetsinformation) samt för marknadskontrollen av produkters tillgänglighet. Inrikesministeriet ansvarar för tillsynen över det allmänna nödnumrets tillgänglighet. Tillsynsmyndigheterna har ett nära samarbete i fråga om genomförandet av helheten.

Länk till FinlexÖppnas i ett nytt fönster (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster)

Mer information om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet och lagens innehåll:
www.stm.fi/sv/tillganglighetsdirektivetÖppnas i ett nytt fönster

Beställ tillgänglighetstillsynens nyhetsbrev så får du senaste nytt om ämnet direkt till din e-post.Öppnas i ett nytt fönster

Läs också

Salvia-programmet som lösning för till­gänglighets­tillsynen

Läs föregående

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

Läs nästa