En gångbro går över ån i höstskogen

På praktik hos tillgänglighetstillsynen

Vem är jag?

Jag är Tuukka-Ilari Lappi från Tammerfors, 24 år, femte årets studerande i offentlig rätt. Före min praktikperiod hade jag hunnit studera ledarskapskommunikation och kommunalt- och regionalt ledarskap som biämnen och arbetat som timlärare i förvaltningsvetenskap vid en folkhögskola. Under praktiken kom mina studie- och arbetserfarenheter väl till pass och jag lärde mig rejält mycket nytt.

Vad gjorde jag?

Mina arbetsuppgifter under praktiken var mångsidiga. Jag gjorde bland annat en intern utredning om rapporterna från tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater och presenterade resultaten av mitt arbete för teamet. Jag är förmodligen en av de få människorna i hela EU som har läst igenom alla årsrapporterna.

Dessutom fick jag göra mindre uppdrag, såsom beslutssammandrag och nyheter till webbplatsen. Med hjälp av dem kom jag djupare in i lagen om digitala tjänsters fantastiska värld. Som studerande inom offentlig rätt fick jag också ta mig an ett eget skuggklagomål som öppnade upp klagomålsprocessen som helhet för mig.

Hur kändes det?

Det kändes bra att jobba i teamet för tillgänglighetstillsyn. Det var lätt att närma sig kollegerna i teamet, och de var trevliga. Man håller inte inne med information, humorn är fartfylld och veckorutinerna gör att informationsgången löper smidigt. Det är alltid roligt att komma till jobbet, även om själva arbetsuppgifterna ibland kunde kännas lite svåra att greppa. Informella diskussioner på tumanhand med kollegerna hjälpte mig ändå att komma över de högsta trösklarna, till exempel i utredningsarbetet. Jag upplever att jag nu har en större förståelse för utmaningarna i sakkunnigharbetet än i början av praktiken.

Vad överraskade mig?

Som Tammerforsbo blev jag särskilt förvånad över möjligheterna till distansarbete. Även om vårt verksamhetsställe finns i Böle, såg regionförvaltningsverket till att jag också kunde distansjobba i Attila-huset i Tammerfors, som ligger alldeles intill spårvagnshållplatsen vid Tullintori. En dag i veckan jobbade jag i Böle då vårt team hade teamdag. Under de dagarna var det lätt att ta upp mindre frågor som av någon orsak hade blivit oställda på Teams. Ur pendlarens synvinkel är det ju också trevligt att kontoret i Böle ligger precis intill Tripla. Flexibla arbetstider gjorde att jag på teamdagarna kunde ta tåget först klockan 8 från Tammerfors.

Vad bär jag med mig?

Jag har en bra situation nu då praktiktiden är över. Under kaffebordsdiskussioner kom jag underfund med ett graduämne att skriva om, den här postningen gör jag som deltidsanställd tjänsteman och jag har hittat ett område inom likabehandling och grundläggande rättigheter som jag vill fördjupa mig i. Jag upplevde också att min inre motivation vaknade: i framtiden vill jag främja likabehandling i samhället.

Skribent

Tuukka-Ilari Lappi

Tillgänglighetsexpert

Tillgänglighetstillsyn

Läs också

Digital tillgänglighet är inte bara ett krav, utan också en konkurrensfaktor

Läs föregående

Mångfald i till­ämpningen av tillgänglighets­direktivet i Europa

Läs nästa