Sökresultat

70 resultat av sökningen "webbplats"

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

...och skapar tillgängliga webbplatser. För det andra var det viktigt att säkerställa att slutresultatet – webbplatsen – uppfyller tillgänglighetskraven. Webbtillgänglighet i små steg Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 är...

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

När man bygger upp en webbplats har man stor hjälp av en kunnig webbutvecklare och grafiker, men beställaren har alltid ett eget ansvar för sin egen webbplats och dess tillgänglighet....

Webbplatsen tillgänglighetskrav.fi har tilldelats tillgänglighetsmärket Selkeästi meille

...Utvärderingen som genomförts inom ramen för projektet Selkeästi meille bidrar till den fortsatta utvecklingen av webbplatsen. Mer information om utvärderingen finns på projektets webbplats (webbplatsens innehåll finns endast på finska)....

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

...och publicera utlåtandet på webbplatsen. Tillgänglighetsutlåtandet ska innehålla de uppgifter som EU kräver, bland annat information om vilka tillgänglighetsbrister webbplatsen har. Lagen om digitala tjänster är entydig. För nya webbplatser...

Regionförvaltningsverket upptäckte ett betydande stort antal brister i tillgängligheten på en kommuns webbplats

...En del av de upptäckta bristerna är sådana att de avsevärt försvårar användningen av webbplatsen för vissa användare. Samma brister fanns även när webbplatsen granskades under föregående tillsynsperiod. Avgörandet i...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

Tillgängliga webbplatser är mer än bara tydlig text och teknik I Tavastehus stad vaknade man till webbinnehållets tillgänglighet år 2015 då man höll på att omvandla de dåvarande webbplatserna responsiva....

Tillgänglighetsutlåtandet ska vara lätt att hitta och behöver uppdateras trots projektet för att förnya webbplatsen

...webbplats. Kommissionens genomförandebeslut preciserar att länken till tillgänglighetsutlåtandet ska placeras synligt på webbplatsens förstasida eller vara tillgänglig på varje sida på webbplatsen, till exempel i statiska sidhuvud eller sidfötter (header...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...Arkiverade webbplatser eller arkiverat innehåll Tillgänglighetskraven gäller inte webbplatser eller webbplatsinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019. När en webbplats eller dess innehåll arkiveras 23.9.2019 eller efter detta måste tillgänglighetskraven följas....

Tillgänglighetskraven får inte kringgås genom att ta bort inspelningar från webbplatsen

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde inspelningar av direktsändningar som en myndighet hade publicerat i icke-tillgängligt format på sin webbplats och som myndigheten hade tagit bort inom 14 dygn från det...

Webbplatser tillhör alla!

...tiden en kreativ del av planeringen av verksamheten. ”Video på teckenspråk på webbplatsen, besvärligt…” Inte alls!” För oss var det självklart att vår webbplats, som är en aktör som producerar...