Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

Tillgängliga webbplatser är mer än bara tydlig text och teknik

I Tavastehus stad vaknade man till webbinnehållets tillgänglighet år 2015 då man höll på att omvandla de dåvarande webbplatserna responsiva. Då kontaktades webbredaktionen av en synskadad doktorand som gjorde auditeringar av den offentliga förvaltningens webbplatser som en del av sin doktorsavhandling. Vi auditerade webbplatserna tillsammans med doktoranden och gjorde nödvändiga tillgänglighetskorrigeringar på den dåvarande webbplatsen

Tavastehus blev medveten om detta redan 2015

När det började verka som att lagen om tillgängliga webbtjänster blir förpliktande var vi redo för detta i Tavastehus då vi redan hade erfarenhet av att bygga tillgängliga webbplatser och auditera dem. Därför förutsatte vi vid konkurrensutsättningen av våra nyaste webbplatser att anbudsgivarna utöver en stark informationssäkerhetskompetens även har kunskap om tillgänglighet. Vi beslöt att producera sidorna med WordPress och valde Valu Digital Oy i Jyväskylä som tjänsteleverantör. Tavastehus stads webbplats förnyades i januari 2018 och den genomfördes då i enlighet med kraven i tillgänglighetslagen. Vi testade flera gånger tekniskt att webbplatsen fungerar i olika telefonmodeller, surfplattor och datorer. På webbplatsen korrigerades bland annat färgkontrasten, länkarnas färgsättning och innehållsstrukturens navigering samt html-infällningar tekniskt. Tekniskt sett har webbplatsen nu tillgänglighetsnivån AA och vi auditerar sidan varje vecka med ett separat auditeringsverktyg. För den delen är allt ok, men…

Har du alltid skapat dina Word-filer fel?

En tekniskt bra auditerad webbplats kan lätt förstöras när man producerar innehåll som inte är tillgängligt. Här i Tavastehus har vi ju som medelstor stad haft utmaningar redan i ett år och arbetet fortsätter. För ett år sedan suckade vi på kommunikationsenheten över de hundratals pdf-filerna på nätet som auditeringsverktyget fastnade i och markerade som icke-tillgängliga. Vi funderade på vad vi skulle göra med podcasts som vi just börjat producera och vem som hinner transkribera dem och därtill fanns dettiotals videor utan text på vår webbplats.

Vi tog tjuren vid hornen och satte igång med både städ-och utbildningstalko. Under ett halvår tog vi bort videor som saknade textning från vår webbplats eller textade dem på nytt vid behov. Under coronasommaren jobbade vi på distans med att skriva titlar till en tredje parts kartinfällningar och infällningar i sociala medier och granskade att ett stort antal filer var lätta att använda. Vi beslöt att videoklipp från fullmäktigemötena på flera timmar tills vidare inte ska textas och tolkas på teckenspråk eftersom staden tyvärr inte har resurser för detta arbete.

Innehållet ska vara tillgängligt där det produceras

Eftersom staden varje dag producerar många nya filer var det enda sättet att få dem tillgängliga att gå tillbaka till filernas ursprung och utbilda personalen att producera tillgängliga filer. Till hjälp köpte vi utbildning för vår personal av Avu Oy i Tavastehus. Cirka tvåhundra anställda inom stadens förvaltning har suttit med Teams-hörlurar och studerat hur man gör mellanrubriker i Word på ett maskinläsbart sätt, hur bilder alt-textas förståeliga för skärmläsare och hur tabellernas läsordning ska vara logisk. Mycket har varit bekant sedan tidigare och återkallats till minnet från tidigare Word-studier, men även mycket ny information har behandlats. Att producera och granska filer som är lätta att använda är nu allas uppgift i vardagen.

Mot det digitala målet en blankett i taget

Det finns ännu mycket att korrigera bland annat på ärendeblanketter, varav en stor del fortfarande är pdf-blanketter som kan fyllas i och skrivas ut. Som en del av stadens digitaliseringsprocess strävar vi efter att överföra alla cirka 200 ärendeblanketter i sin helhet till elektronisk form under 2021. Allt som allt har tillgängligheten blivit och kommer att bli en viktigare del av allas grundläggande arbete varje dag. Samtidigt som ett dokument produceras granskar man dess tillgänglighet, korrigerar bristerna och underlättar på så sätt livet för alla nätanvändare. Tydliga innehåll uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster, men framför allt gynnar de oss alla när vi söker information om de tjänster som vår vackra och mångsidiga stad erbjuder

Läs mer på hameenlinna.fi/saavutettavuusseloste (på finska)

Tidslinje. År 2014 förnyandet av webbplatsen inleds, år 2015 granskar en blind doktorand utgångsläget, år 2016 produktion av den första tillgängliga webbplatsen, år 2018 publicering av en webbplats som uppfyller tillgänglighetskraven, år 2020 tillgängligheten av inbäddade element ; utbildning i produktion av tillgängliga filer, år 2021 elektroniska blanketter och deras tillgänglighet.

 

 

 

Skribent

Bild av Kaisa Paavilainen

Kaisa Paavilainen

Tavastehus stad

Webbredaktör

 

Läs också

Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

Läs föregående

Regionförvaltningsverket har inlett en omfattande tillsyn av digitala tjänsters tillgänglighet

Läs nästa