Selkeästi meille -logotyp

Webbplatsen tillgänglighetskrav.fi har tilldelats tillgänglighetsmärket Selkeästi meille

Webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som upprätthålls av enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland valdes med i projektet Selkeästi meille. Projektets tillgänglighetstestare utvärderade webbplatsens kognitiva tillgänglighet i början av 2022. Som avslutning på utvärderingen tilldelades webbplatsen tillgänglighetskrav.fi tillgänglighetsmärket Selkeästi meille.

Tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster gäller inte kognitiv tillgänglighet. Enheten för tillgänglighetstillsyn vill föregå med exempel och utveckla tillgängligheten på sin webbplats även utanför kraven i lagen om digitala tjänster. Enheten för tillgänglighetstillsyn rekommenderar starkt att även andra organisationer beaktar den kognitiva tillgängligheten i utvecklingen av sina digitala tjänster.

Utvärderingsresultaten är en direkt del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet

Enheten för tillgänglighetstillsyn är genuint intresserad av att utveckla den kognitiva tillgängligheten för webbplatsen tillganglighetskrav.fi som helhet.

– Vi hade inte låtit vår webbplats genomgå en sådan utvärdering tidigare, så vi saknade framför allt en uppfattning om nuläget och de primära utvecklingsobjekten på vår webbplats, berättar överinspektör Juha Suomalainen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Enheten för tillgänglighetstillsyn hade som mål att öka förståelsen för hur webbplatsens tillgänglighet i fortsättningen ska förbättras och upprätthållas även med tanke på den kognitiva tillgängligheten.

– Jag upplever att samarbetet med projektet Selkeästi meille var nyttigt för oss och att vi fick mycket värdefull respons om den kognitiva tillgängligheten på vår webbplats, konstaterar Juha Suomalainen.

Som ett resultat av utvärderingen fick enheten för tillgänglighetstillsyn konkreta utvecklingsförslag för att förbättra den kognitiva tillgängligheten på vår webbplats. Man arbetar redan med en del av förbättringsförslagen och all respons beaktas i den fortsatta utvecklingen av webbplatsen. Utvärderingen resulterade även i en omfattande utvärdering av innehållet och funktionerna, som enligt tillgänglighetstestarna har genomförts särskilt bra på webbplatsen. Även denna information är värdefull och fungerar på samma sätt som stöd för den fortsatta utvecklingen av webbplatsen.

Upprätthållandet av digitala tjänster är ett fortlöpande utvecklingsarbete. Enheten för tillgänglighetstillsyn har förbundit sig att utveckla sin lagstadgade webbplats som ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Utvärderingen som genomförts inom ramen för projektet Selkeästi meille bidrar till den fortsatta utvecklingen av webbplatsen.

Mer information om utvärderingen finns på projektets webbplats (webbplatsens innehåll finns endast på finska).

Läs också

Tillgänglighetskrav gäller också videor och inspelningar av direktsändning som organisationen publicerat på Facebook

Läs föregående

Tillgänglighetsresponsen är respons på brister i den digitala tillgängligheten – responsen förutsätter att tjänsteleverantören reagerar

Läs nästa