Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

Brahestads webbplats förnyades år 2018. Ett av de huvudsakliga målen var att webbplatsen skulle uppfylla tillgänglighetskraven. För att uppnå detta bestämde man att webbtillgängligheten skulle beaktas under hela förnyelseprocessen.

Processen med att utforma en tillgänglig webbplats innebar i praktiken två olika saker. Det första var att arbetsgruppens medlemmar skulle veta 1) vad webbtillgänglighet innebär och 2) hur man designar och skapar tillgängliga webbplatser. För det andra var det viktigt att säkerställa att slutresultatet – webbplatsen – uppfyller tillgänglighetskraven.

Webbtillgänglighet i små steg

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 är ett omfattande informationspaket om principerna och kriterierna för webbtillgänglighet. När man dessutom ska ta hänsyn till material som kompletterar WCAG-kriterierna och olika anvisningar för webbplatsers användbarhet och begripligt innehåll kan webbtillgänglighet kännas som ett oöverkomligt hinder.

För att sänka ribban beslöt Brahestad att ta sig an arbetet i mindre bitar. Vi behandlade webbtillgänglighet utifrån följande infallsvinklar: lagstiftning, informationsarkitektur, visualitet, innehållsproduktion, webbgenomförande och bilagor. En bit i taget erbjöds arbetsgruppen korta webbtillgänglighetsutbildningar på lämpliga ställen under processens gång. Exempelvis före workshopparna för strukturdiagram, gick man i webbtillgänglighetsinfon igenom hur WCAG behandlar informationsarkitektur. På det här viset närmade vi oss webbtillgänglighet ett steg i taget. Samtidigt integrerades webbtillgängligheten i förnyelsearbetet.

Eftersom alla inte kunde delta i utbildningarna som erbjöds under förnyelsearbetet, säkerställde man kompetensen hos den ständigt växande gruppen innehållsproducenter även på andra sätt. Deltagare erbjöds information om webbtillgänglighet, och de som ville fick stöd och handledning. Speciellt viktigt var också ett gott samarbete med systemleverantören. Tillsammans funderade vi över hur publiceringsverktyget skulle ta hänsyn till webbtillgänglighet.

Stöd genom testning

Många delar av Brahestads webbplats testades av olika grupper och genom att kombinera olika verktyg för webbtillgänglighet. Slutskedets stora test blev märkbart lättare i och med att vi testade den visuella tillgängligheten separat genast efter att det lagts till i publiceringssystemet.

Utöver innehållsproducenternas egna tester går ett stort tack till en mindre grupp webbtillgänglighetstestare. Vi fick testare från föreningen för Norra Österbottens synskadade i Brahestad, från Brahestads pensionärsförening och Brahestads gymnasium. Webbtillgänglighetstestarnas svar var uppenbart: de försäkrade oss om saker vars funktionalitet vi varit osäkra på. De fäste även uppmärksamhet vid saker utanför WCAG – sådant vi inte ens kommit på att fråga om.

Tillgänglighetsperspektivet har integrerats i verksamheten

Även om Brahestads webbplats förnyades inom ett projekt, är webbtillgänglighet en pågående process. En tillgänglig webbplats blir lätt otillgänglig med slarvig innehållsproduktion eller ogenomtänkta beslut.

Att upprätthålla tillgängligheten på webbplatsen kräver arbete: det kräver att man förändrar bekanta sätt att arbeta och åtminstone så här i början regelbundet stöder personalen. Vårt behov av stöd har varit konkret handledning, innehållstestning och granskning. Även blankettworkshoppen som leddes av praktikanter har underlättat den värsta rusningen vid stadens verksamhetsställe när gamla pdf-blanketter gjordes tillgängliga.

Det mest utmanande med webbplatsens tillgänglighet är att den grupp som producerar innehåll är så stor. Det finns även aktörer utanför den egentliga innehållsgruppen som skriver, producerar och skaffar innehåll och det vore viktigt att integrera webbtillgängligheten också i deras verksamhet. Även om saker emellanåt går långsamt framåt inom kommunen, är riktningen mot webbtillgänglighet klar. En bra grund är en gemensam vilja, att man vill erbjuda webbinnehåll åt alla kommuninvånare.

Webbtillgänglighet är resultatet av ett lyckat samarbete

Kommunwebbplatsens tillgänglighet är inget soloarbete, utan något man uppnår tillsammans. Det är ett samarbete mellan visuella designer, systemleverantörer och innehållsproducenter. När vi förbinder oss till samma mål och hjälper varandra, säkerställer vi webbplatsens tillgänglighet även i framtiden. En webbplats i taget gör vi världen på nätet till sådan som den alltid borde ha varit.

Skribent

Virpi Stång

Sakkunnig inom dataadministration, Brahestad/ICT-tjänster

Läs också

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Läs föregående

Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

Läs nästa