Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

När en organisation har hundra helt olika webbtjänster, digitala tjänster och mobila tjänster, som tekniskt och innehållsmässigt upprätthålls av närmare tusen personer, känns genomförandet av webbtillgänglighet som ett Go-spel mot artificiell intelligens.

I Åbo har man som tur är stöd av flera konkurrenssatta sakkunniga inom webbtillgänglighet när man fördjupar kompetensen.

Till exempel behöver digitala utvecklare, sakkunniga inom sociala medier, beslutsfattare, personer som gör blanketter, kodare och de som ansvarar för anskaffningar handledning och praktiska råd som stöder dem i arbetet.

Utbildningsplanens mål är

  • att väcka intresse och ansvar genom allmän information
  • att ge djupare information åt olika målgrupper genom designad vidareutbildning
  • att skapa konkret tillgängligt innehåll av hög kvalitet genom workshoppar.
Azra Tayyebi från Avaava Digital presenterar skärmläsarprogrammet NVDA för stadens anställda.

Vi kan följa med utbildningarnas effekt i realtid genom övervakningsverktyg för webbtillgänglighet, så att vi kan utveckla utbudet enligt behov.

Genomgång av tillgänglighetsgranskningar ger insikter

Vid sidan om utbildningarna är tillgänglighetsgranskningar av befintliga och framtida digitala tjänster under arbete. Det är glädjande att se hur de som ansvarar för tjänsterna lär sig något nytt om sin tjänst efter att ha gått igenom granskningsrapporterna.

Konkreta observationer och utvecklingsförslag hjälper till att inse webbtillgänglighetens betydelse och hur webbtillgänglighet kan uppnås. Plötsligt ger en bekant skärmbild flera nya korsningspunkter för att förstå informationen. Och åtminstone för en stund hittar de som svarar för innehållet, det visuella och tekniken ett gemensamt språk för att utveckla tjänsten så att alla målgrupper kan dra nytta av den.

Granskningsrapporten visar exempelvis konflikter mellan ikonerna som styr funktioner och deras alt-texter, vilket leder till att de som har Siri till hjälp får en förvirrande användarupplevelse. I detta fall räcker det inte med att färgkontrasterna är tillräckliga eller att användarupplevelsen med skärmläsare är smidig.

På samma sätt vilseleds en användare som bara uppfattar ett litet område åt gången om webbsidan är fullspäckad med innehåll. Det här gäller särskilt när en helhet presenteras i olika delar som är visuellt utspridda till skärmens olika hörn.

Man simulerar hur datorskärmen kan se ut för en person med synnedsättning.
Elina Jokisuu från Avaava Digital berättar om hur man kan simulera tillgänglighetsproblem i webbläsaren Chrome.

Vårt mål är att vi i Åbo genom information, workshoppar och tillgänglighetsgranskningar ska få en bättre och djupare förståelse för och kompetens inom webbtillgänglighet. Målet är att tillgänglighetsarbetet ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet för oss alla, så att vi precis som i spelet Go efter inledningen har ett gott utgångsläge inför det som kommer och det som är nytt.

Skribent

Sanna Moisala

Sanna Moisala

specialsakkunnig, Åbo stad/utveckling av digitala tjänster

Läs också

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

Läs föregående

Ett tillgängligt Kotka

Läs nästa