Ett tillgängligt Kotka

Arbetet för att uppnå tillgänglighet inleddes i Kotka i samband med webbplatsreformen.

Reformprojektet har tidvis varit aningen dramatiskt, med en avbruten upphandling, men nu är vi på god väg. Webbplatsen skapas med WordPress och vår leverantör har en stor yrkesskicklighet när det kommer till webbtillgänglighet. Reformen pågår fortfarande, för närvarande matar vi in innehåll och finslipar de tekniska detaljerna. Efter det här kommer vi att påbörja en testperiod som är en viktig del av arbetet med att främja webbtillgängligheten.

I Kotka har vi en utmärkt och omfattande grupp som underhåller webbplatsen, 80 personer har beviljats administrationsrätt. En stor administrationsgrupp betyder också att alla måste ha utbildats i tillgänglighetstänket. Vi ordnade en utbildning om ämnet och kombinerade den med utbildning i optimering av sökmotorer eftersom båda är inriktade på kundbetjäning. Informationen som finns på vår webbplats måste vara tillgänglig för alla och kunna hittas av alla.

Användarna med i tillgänglighetsarbetet

När det är dags för testperioden utnyttjar vi olika grupper som består av stadsborna. På så sätt får vi information om hur invånarna hittar den information som de behöver och kan göra rättelser innan webbplatsen publiceras. Vi samlar testanvändargrupper genom att utnyttja olika branschers kunnande: rådet för äldre personer samlar ihop en testgrupp med äldre personer, ungdomsledare samlar ihop en grupp med unga med till exempel koncentrationssvårigheter och en testgrupp består av invandrare i yrkeshögskolan som studerar finska.

Webbplatsen öppnas i december. Detta kommer vi att fira eftersom det ligger så mycket arbete bakom webbplatsen.

Tillgänglighet i skötseln av ärenden

I och med webbplatsreformen har tillgänglighetsarbetet fått bred spridning. Man kan inte undgå att fråga sig hur det går att sköta olika ärenden för närvarande och hur det kunde förbättras. Den kanske mest arbetsdryga delen av webbplatsprojektet har varit att göra filer och blanketter tillgängliga eftersom deras antal är enormt och kompetensen kring detta bara håller på att utvecklas.

Samtidigt håller vi alltså på att utveckla e-tjänster tillsammans med förvaltningen för att försäkra oss om att alla utnyttjar verktygen som redan nu finns tillgängliga och inte håller sig till det gamla bara för att man alltid gjort så.

En tillgänglig helhet genom samarbete

Nya utvecklingsobjekt framkommer ständigt. Det finns ännu inte lösningar på alla utmaningar med tjänster och webbplatser som drivs av utomstående. Skolor har till exempel egna webbsidor där tillgängligheten ännu är ett frågetecken.

En ögonöppnande erfarenhet var en presentation av en applikation som vår bransch skaffade där tjänsteleverantörerna berättade om sin produkt. Produkten var en mobilapplikation vars slutanvändare är kommuninvånarna. Ingen av de tre presentatörerna hade hört om tillgänglighetslagstiftningen eller vad den betyder för den tjänst som de erbjuder. År 2021 då tillgänglighetskraven börjar beröra även mobilapplikationer kommer mycket snabbt om man inte ännu ens har påbörjat arbetet.

Utmaningar och resultat

Utmaningen har varit tjänsteleverantörernas omfattande okunnighet om lagen om digitala tjänster och dess verkningar. Många gånger har man själv varit tvungen att vara vaken för att märka att en produkt eller tjänst som föreslås inte uppfyller alla krav. Alla tjänsteleverantörer har inte haft tillräcklig sakkunnighet.

Det bästa med hela tillgänglighetsarbetet har egentligen varit dess utsträckning som har lett till att vi vaknat upp som en stad för att fundera mer på serviceformer. Förhoppningsvis är resultatet ett mer kundvänligt Kotka, vi har arbetat en hel del för att uppnå detta.

Skribent

Mia Brunila

kommunikationschef, Kotka stad

I Kotka är webbtillgänglighet inte något som enbart berör en viss tjänst utan det är en del av hela kundserviceupplevelsen.

Läs också

Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

Läs föregående

Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

Läs nästa