Tillgänglighetsarbetet med Jyväskylä stads webbplats

Våren 2019 godkändes lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i Finland, vilket innebär att webbplatser måste vara tillgängliga senast i september 2020.

För webbutvecklare har det redan under en längre tid varit klart att om sidorna följer standarden är de tillgängliga för olika användare, sökmotorer hittar dem bättre och de fungerar säkrare på olika webbläsare och plattformar. Arbetet med att förbättra den tekniska tillgängligheten har alltså redan pågått ett bra tag, åtminstone sedan början av 2000-talet. Att göra innehållet begripligt och layouten tillgänglig har tillkommit senare – åtminstone i den nu aktuella omfattningen.

Ett extra tillägg till vårt arbete har dessutom varit den nya publiceringsplattform vi nyligen tagit i bruk i Jyväskylä. I samband med bytet flyttade vi allt innehåll för hand från den gamla plattformen vi använt i tio år till den nya. Vid överföringen gick vi igenom mycket av innehållet ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Jyväskylä stads webbplats har för närvarande ungefär 10 000 sidor – och de blir hela tiden fler. Nästan 300 anställda underhåller webbplatsen vid sidan av sitt eget arbete. Enligt lagen ska webbsidorna alltså uppfylla tillgänglighetskraven i september 2020, men vi hade som utgångspunkt att göra största delen av tillgänglighetsarbetet redan i år.

En etapp i taget

Vi använde oss av tjänsten SiteImprove, som visar var det behövs korrigeringar i fråga om teknik, layout och innehåll. Vi har också utbildat webbplatsens huvudadministratörer i hur de ska använda denna plattform. Tanken är dessutom att tillgänglighetsarbetet åtminstone i fråga om innehållet ska fördelas på en större grupp.

Förutom att använda SiteImprove har vi tagit upp tillgänglighetskraven på flera webbkliniker som vi håller för stadens anställda på olika teman ungefär en gång per månad. Vi följer med jämna mellanrum upp också andra delar av tillgänglighetsarbetet. Det tekniska arbetet och arbetet med layouten inleddes på våren, men största delen av det kommer att ske på hösten och början av vintern och kräver insatser också av våra tjänsteleverantörer.

Enligt lagen måste tillgänglighetsutlåtandena vara klara i september 2020 och detta arbete har vi ännu framför oss. Nu har ni fått en bild av hur arbetet går framåt hos oss – etappvis och med små steg. I och med att vi har börjat i tid tror jag inte att tidsfristerna kommer att innebära några större problem. Men överraskningar är möjliga i det här arbetet :).

Skribent

Mikael Ratschinskij

webbkommunikationschef, Jyväskylä stad

Stadens organisation omfattar mer än 7000 personer, varav tre fastanställda webbkommunikatörer, och knappt 300 anställda som underhåller webbplatsen vid sidan av sitt eget arbete.

Läs också

Ett tillgängligt Kotka

Läs föregående

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs nästa