Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Det gemensamma arbetslivsförsäkringsbolaget Varma har haft höga ambitioner för webbtillgänglighetsarbetet från första början. Utifrån tillgänglighetsgranskningarna fick man genast bra verktyg för webbtillgänglighetsarbetet.

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Det gemensamma arbetslivsförsäkringsbolaget Varma har haft höga ambitioner för webbtillgänglighetsarbetet från första början. Utifrån tillgänglighetsgranskningarna fick man genast bra verktyg för webbtillgänglighetsarbetet.

Även om lagstiftningen fastställer tidtabellen och förverkligandet av tillgänglighetsarbetet ville man hos Varma genast lägga ribban högt. Målet var att göra sakerna rätt från första början och att de som utför arbetet lär sig av att göra det.

Det finns ändå mycket att lära sig när det gäller Varmas webbtillgänglighetsarbete och tillgänglighetsgranskningar gjorda av utomstående är en permanent del av projektet. Interna riktlinjer görs upp över alla nya tillgänglighetsapplikationer för att ge fler insikter i arbetet.

Mikko Kuivalainen.
Mikko Kuivalainen ser främjandet av webbtillgänglighet som ett övergripande arbete som man gör för att förbättra servicen.

Webbtillgänglighetsdirektivets krav kom till Varma vid ett bra tillfälle. Webbtjänstens förstasida skulle snart förnyas och tanken på webbtillgänglighet erbjöd nya verktyg för designarbetet.

Färgen på varumärket fick ett lyft

I samband med förnyelsen fick också den ljusröda färgen på Varmas varumärke ett lyft, eftersom kontrasten visade sig vara otillräcklig ur webbtillgänglighetssynvinkel.

”Den nya rosa färgen gjorde att användarupplevelsen av webbplatsen var ’som om jag hade fått nya glasögon’”, beskriver röd-grönfärgblinda Kuivalainen sin egen upplevelse.

Till näst i arbetet granskar man de bilder och instruktionsvideor som används på webbplatsen och ifall det krävs ett nytt sätt att närma sig materialet för att uppfylla tillgänglighetsmålen.

För Varma betyder tillgänglighet god service

För Varma är arbetet framför allt en fråga om bra design av både innehåll och användargränssnitt. Till exempel har allt webbtillgänglighetsarbete som gjorts också visat sig vara bra för webbplatsens optimering för sökmotorer, vilket gör det lättare att hitta webbplatsen med Google. Innehåll som är bra gjort lönar sig på flera sätt.

Projektet har varit en resa i inlärning som man inte har behövt göra ensam. Kuivalainen berömmer det välnätverkade finländska ”webbtillgänglighetsgänget”.

I gruppen som är grundad på Facebook ser man hur liknande utmaningar människor kan ha, och hur smärtpunkterna kan vara samma för alla. Man lär sig av andras frågor och får hjälp om man behöver det.

Hos Varma har projektet setts som ett professionellt bra och övergripande arbete.

”När man kan genomföra jämlikhet på det här sättet, känns det som att man arbetar med något betydelsefullt.”

I samband med förnyelsen fick också den ljusröda färgen på Varmas varumärke ett lyft, eftersom kontrasten visade sig vara otillräcklig ur tillgänglighetssynvinkel.

 

Läs också

Första övergångsperioden för tillgänglighetskraven slutar den 23 september

Läs föregående

Webbtillgänglighet som en del av kommunwebbplatsens förnyelse

Läs nästa