Sökresultat

171 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

...Då kontaktades webbredaktionen av en synskadad doktorand som gjorde auditeringar av den offentliga förvaltningens webbplatser som en del av sin doktorsavhandling. Vi auditerade webbplatserna tillsammans med doktoranden och gjorde nödvändiga...

Ett tillgängligt Kotka

...branschers kunnande: rådet för äldre personer samlar ihop en testgrupp med äldre personer, ungdomsledare samlar ihop en grupp med unga med till exempel koncentrationssvårigheter och en testgrupp består av invandrare...

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...på olika enheter och med olika hjälpmedel och assisterande teknik. Exempel på olika hjälpmedel är skärmläsare och skärmförstoringsprogram samt punktskriftsskärmar. Olika typer av enheter kan vara stationära datorer, surfplattor och...

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

...ingående om resultaten av tillsynen och enkäten i början av 2022. Mer information: Regionförvaltningsverket i Södra Finlands rapport om tillsynen av digitala tjänsters tillgänglighet 2020–2021 Lag om tillhandahållande av digitala...

Lagar och standarder

...finländska lagen är Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv och tillgänglighetsdirektiv. I bakgrunden finns även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som poängterar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och deras möjlighet...

Varför är digital tillgänglighet viktigt?

...i rätt ordningsföljd. För personer med utländsk bakgrund eller personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det istället vara svåra termer och komplicerad meningsbyggnad som är omöjliga att förstå. En person med...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

Beskrivning av ärendet Regionförvaltningsverket tog emot två klagomål som gällde en webbplats och en applikation för beställning av färdtjänst. Webbplatsen och applikationen riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Det är...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

...granskas ska inte ha granskats under föregående tillsynsperiod. Resultat och rapportering av tillsynen Syftet med vår tillsyn är att öka medvetenheten och kunskapen om digital tillgänglighet. Av den här anledningen...

Gästinlägg: Satasairaalas lättlästa och tillgängliga webbsidor

...Vi fick väldigt bra respons på anvisningen och fortsatte arbeta med lättläst. År 2014 skulle webbplatsen förnyas och vi beslöt att alla sidor som riktar sig till patienter och klienter...

En större tydlighet skulle sänka tröskeln att använda e-tjänster

...Förutom själva användningen av enheterna är det e-post och andra meddelandeapplikationer, överföring och skickande av foton samt informationssökning som folk vanligen behöver hjälp med. ENTER ry hjälper också äldre att...