Sökresultat

159 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...på olika enheter och med olika hjälpmedel och assisterande teknik. Exempel på olika hjälpmedel är skärmläsare och skärmförstoringsprogram samt punktskriftsskärmar. Olika typer av enheter kan vara stationära datorer, surfplattor och...

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

...ingående om resultaten av tillsynen och enkäten i början av 2022. Mer information: Regionförvaltningsverket i Södra Finlands rapport om tillsynen av digitala tjänsters tillgänglighet 2020–2021 Lag om tillhandahållande av digitala...

Varför är digital tillgänglighet viktigt?

...i rätt ordningsföljd. För personer med utländsk bakgrund eller personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det istället vara svåra termer och komplicerad meningsbyggnad som är omöjliga att förstå. En person med...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

Beskrivning av ärendet Regionförvaltningsverket tog emot två klagomål som gällde en webbplats och en applikation för beställning av färdtjänst. Webbplatsen och applikationen riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Det är...

Tillsynsmyndighetens uppgifter

...granskas ska inte ha granskats under föregående tillsynsperiod. Resultat och rapportering av tillsynen Syftet med vår tillsyn är att öka medvetenheten och kunskapen om digital tillgänglighet. Av den här anledningen...

Gästinlägg: Satasairaalas lättlästa och tillgängliga webbsidor

...Vi fick väldigt bra respons på anvisningen och fortsatte arbeta med lättläst. År 2014 skulle webbplatsen förnyas och vi beslöt att alla sidor som riktar sig till patienter och klienter...

En större tydlighet skulle sänka tröskeln att använda e-tjänster

...Förutom själva användningen av enheterna är det e-post och andra meddelandeapplikationer, överföring och skickande av foton samt informationssökning som folk vanligen behöver hjälp med. ENTER ry hjälper också äldre att...

Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

...del av det. Utöver det egna teamet har även utomstående sakkunniga deltagit i webbtillgänglighetsarbetet exempelvis i utvärderingarna och i webbplatsens tekniska genomförande. Testningar, inlärning av nytt och förändrade tankesätt Hela...

Den tekniska tillgängligheten till digitala tjänster har förbättrats, men efterfrågan på lättläst innehåll är oförändrad

Vi hoppades på kommentarer från olika organisationer av och för personer med funktionsnedsättning om hur tillgänglighetsenhetens roll har visat sig för organisationerna och vilka förväntningar de har på enheten. Vi...

Om WCAG-riktlinjerna

...på AAA-nivån förbättrar tillgängligheten för ännu fler: exempelvis att tillhandahålla innehåll i form av videor med teckenspråkstolkning och förbättra den kognitiva begripligheten av texten är AAA-kriterier. Varje kriterium kompletteras dessutom...