Sökresultat

150 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Tillgänglighetens många ansikten

...de andra organisationerna av och för personer med funktionsnedsättning , för att fortlöpande öka medborgarnas digitala kunnande. Tillgängligheten är till nytta även i det här hänseendet, eftersom tröskeln för att...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...i den elektroniskt. Tjänster som omfattas av lagen Tillgänglighetskraven i lagen berör alla webbplatser och mobilapplikationer som finns på nätet och som tagits fram av aktörer som omfattas av lagen....

Videor och ljudsändningar

...video en kombination av ljud och video ljud och/eller video som innehåller växelverkan Dessutom delar lagen och WCAG-riktlinjerna upp medieinnehåll i direkta och förinspelade sändningar. Direkta sändningar omfattas inte av...

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...av ett relationstal. Störst är kontrasten mellan svart och vitt, 21:1. Enligt WCAG-kriterierna ska kontrasten mellan vanlig text och bakgrunden vara minst 4,5:1. Mellan stor text och dess bakgrund och...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...vara rättidiga och de får inte medföra extra kostnader för personer med funktionsnedsättning jämfört med andra människor. Lagen om digitala tjänster utgör således en del av verkställandet av FN:s funktionsrättskonvention....

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...varierar mellan olika program. Användningen av bilder omfattas av också kriteriet 1.4.5 Text i form av bild. Enligt kriteriet bör man på webben prioritera riktig text i stället för att...

Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, enligt vilken vår uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor....

Ord och termer

...personer och andra personer med läshinder använda webbplatser. Skärmläsningsprogrammet förmedlar informationen med hjälp av html-kod. Vanliga skärmläsningsprogram för operativsystemet Windows är NVDA som baserar sig på öppen källkod och som...

Anvisningar som stöd för planeringen

...texten Planering för döva och hörselskadade personer Använd textning av videor och texter till ljudsändningar videor på teckenspråk tydligt allmänspråk mellanrubriker, bilder och videor i texten flera olika kommunikationskanaler för...

Tillgänglighetens många ansikten

...Förståelse och tydlighet i presentationen har alltså betydelse. Även om våra kursannonser och vårt material är läsbara med skärmläsarprogram och har tydliga bilder med bra förklaringar så går vi miste...