Sökresultat

159 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Ord och termer

...personer och andra personer med läshinder använda webbplatser. Skärmläsningsprogrammet förmedlar informationen med hjälp av html-kod. Vanliga skärmläsningsprogram för operativsystemet Windows är NVDA som baserar sig på öppen källkod och som...

Anvisningar som stöd för planeringen

...texten Planering för döva och hörselskadade personer Använd textning av videor och texter till ljudsändningar videor på teckenspråk tydligt allmänspråk mellanrubriker, bilder och videor i texten flera olika kommunikationskanaler för...

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

...med att kolla vädret och bläddra i sociala medier. I samband med morgonens hundpromenad kan hon lyssna på till exempel ljudböcker eller poddar och konstaterar i intervjun att ”de är...

Vem omfattas av tillgänglighetskraven?

...sektorn av tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas...

Tillgänglighetens många ansikten

...Förståelse och tydlighet i presentationen har alltså betydelse. Även om våra kursannonser och vårt material är läsbara med skärmläsarprogram och har tydliga bilder med bra förklaringar så går vi miste...

Om webbtillgänglighet

...digital tjänst har en felfri och logisk källkod. Webbplatsen följer HTML-standarden och WCAG-riktlinjerna och fungerar på olika enheter och med olika assisterande teknik, exempelvis röststyrning och skärmläsningsprogram. Användbarhet Användbarhet innebär...

Styrningsbrev från enheten för tillgänglighetstillsyn om publicering av inspelade direktsändningar samt om oproportionell börda

...om tjänsteleverantören med stöd av en förhandsbedömning av tillgängligheten kan visa att iakttagandet av kraven skulle medföra en oproportionell börda för organisationens verksamhet. När tjänsteleverantören bedömer möjligheten att hänvisa till...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...till personer med funktionsnedsättning och drivs av Esbo stad. Regionförvaltningsverket har gett Skatteförvaltningen en anmärkning och gjort Esbo stad uppmärksam på tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster kräver att myndigheterna ska...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...av applikationen, produktionen av dess innehåll och annat aktivt utnyttjande av applikationen upphör. Om applikationen dock fortfarande står till användarnas förfogande, är det fortfarande möjligt att förbättra de informationssäkerhets- och...

Om tillgänglighetsutlåtandet

...oskäligt betungande. Vid bedömningen av oproportionell börda ska man särskilt beakta det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda de digitala tjänsterna i fråga samt tjänsteleverantörens storlek och...