Sökresultat

67 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Om webbtillgänglighet

...har en felfri och logisk källkod. Webbplatsen följer HTML-standarden och WCAG-riktlinjerna och fungerar på olika enheter och med olika assisterande teknik, exempelvis röststyrning och skärmläsningsprogram. Användbarhet Användbarhet innebär att webbplatsen...

Vem omfattas av tillgänglighetskraven?

...om organisationen har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse och framförallt om organisationen har någon industriell eller kommersiell karaktär eller inte. Organisationer och tillgänglighetskrav En del organisationer...

Om tillgänglighetsutlåtandet

...som personer med funktionsnedsättning har av att använda de digitala tjänsterna i fråga samt tjänsteleverantörens storlek och ekonomiska ställning samt verksamhetens art och omfattning. Detta innebär i praktiken alltså att...

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

...Med hjälp av granskningsrapporten är det mycket enkelt att skriva tillgänglighetsutlåtandet. Vid användartestningen/användbarhetstestningen utför personer med olika former av funktionsnedsättning uppgifter på webbsidorna, och alla eventuella brister som framkommer skrivs...

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Anneli Iltanen har levt vardagsliv både som seende och senare som blind till följd av ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. I och med sjukdomen byttes romansk och spansk filologi ut mot ett...

Övergångstider

...och med 23.6.2021. Övergångstiden gäller alla mobilapplikationer som omfattas av lagen, oberoende av om applikationerna tillhandahålls av den offentliga eller privata sektorn. Intranät och extranät Intranät och extranät som används...

Webbplatser tillhör alla!

...till teckenspråk och produktion av sådana videor som en naturlig del av kundens webbsidor. Vårt motto Kommunikation tillhör alla! inbegriper tanken att olika sätt att kommunicera ska beaktas och att...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

...Då kontaktades webbredaktionen av en synskadad doktorand som gjorde auditeringar av den offentliga förvaltningens webbplatser som en del av sin doktorsavhandling. Vi auditerade webbplatserna tillsammans med doktoranden och gjorde nödvändiga...

Ett tillgängligt Kotka

...branschers kunnande: rådet för äldre personer samlar ihop en testgrupp med äldre personer, ungdomsledare samlar ihop en grupp med unga med till exempel koncentrationssvårigheter och en testgrupp består av invandrare...

Webbtillgänglighet är allas sak

...ett så klart språk som möjligt för att förstå innehållet. Alla användare har nytta av ett klart och begripligt innehåll, där man hittar det centrala enkelt och snabbt, och som...