Sökresultat

180 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Digitala tjänster behöver mer planering än vad lagen kräver

...Kehitysvammaliitto. Projektet pågår åren 2020–2023 och har främjat kommunikationens och digitala tjänsters kognitiva tillgänglighet så att allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning eller personer som behöver omfattande stöd kan delta...

Anvisningar som stöd för planeringen

...texten Planering för döva och hörselskadade personer Använd textning av videor och texter till ljudsändningar videor på teckenspråk tydligt allmänspråk mellanrubriker, bilder och videor i texten flera olika kommunikationskanaler för...

2/3: Grunderna i hur du skapar tillgängliga dokument

...varierar mellan olika program. Användningen av bilder omfattas av också kriteriet 1.4.5 Text i form av bild. Enligt kriteriet bör man på webben prioritera riktig text i stället för att...

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

...med att kolla vädret och bläddra i sociala medier. I samband med morgonens hundpromenad kan hon lyssna på till exempel ljudböcker eller poddar och konstaterar i intervjun att ”de är...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...till personer med funktionsnedsättning och drivs av Esbo stad. Regionförvaltningsverket har gett Skatteförvaltningen en anmärkning och gjort Esbo stad uppmärksam på tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster kräver att myndigheterna ska...

Tillgänglighet innebär samarbete på bolagsnivå

Vår verksamhet styrs av Yle-lagen, enligt vilken vår uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor....

Om webbtillgänglighet

...digital tjänst har en felfri och logisk källkod. Webbplatsen följer HTML-standarden och WCAG-riktlinjerna och fungerar på olika enheter och med olika assisterande teknik, exempelvis röststyrning och skärmläsningsprogram. Användbarhet Användbarhet innebär...

Styrningsbrev från enheten för tillgänglighetstillsyn om publicering av inspelade direktsändningar samt om oproportionell börda

...om tjänsteleverantören med stöd av en förhandsbedömning av tillgängligheten kan visa att iakttagandet av kraven skulle medföra en oproportionell börda för organisationens verksamhet. När tjänsteleverantören bedömer möjligheten att hänvisa till...

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

...den offentliga sektorn när de tillhandahåller produkter och tjänster som omfattas av direktivet. Med tillgänglighet avses i synnerhet användningen av digitala tjänster, dvs. webbplatser och mobilapplikationer, och att de är...

Om tillgänglighetsutlåtandet

...oskäligt betungande. Vid bedömningen av oproportionell börda ska man särskilt beakta det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda de digitala tjänsterna i fråga samt tjänsteleverantörens storlek och...