Sökresultat

171 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...till personer med funktionsnedsättning och drivs av Esbo stad. Regionförvaltningsverket har gett Skatteförvaltningen en anmärkning och gjort Esbo stad uppmärksam på tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster kräver att myndigheterna ska...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...av applikationen, produktionen av dess innehåll och annat aktivt utnyttjande av applikationen upphör. Om applikationen dock fortfarande står till användarnas förfogande, är det fortfarande möjligt att förbättra de informationssäkerhets- och...

Digital tillgänglighet är inte bara ett krav, utan också en konkurrensfaktor

...trevlig, intressant och till och med inspirerande att använda. Om tjänsten konkurrerar om användare med andra tjänster, är det en betydande konkurrensfaktor att användningen av tjänsten är angenäm. Särskilt kommersiella...

Övergångstider

...omfattas av lagen Mobilapplikationer Mobilapplikationer ska vara förenliga med tillgänglighetskraven från och med 23.6.2021. Övergångstiden gäller alla mobilapplikationer som omfattas av lagen, oberoende av om applikationerna tillhandahålls av den offentliga...

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

...Med hjälp av granskningsrapporten är det mycket enkelt att skriva tillgänglighetsutlåtandet. Vid användartestningen/användbarhetstestningen utför personer med olika former av funktionsnedsättning uppgifter på webbsidorna, och alla eventuella brister som framkommer skrivs...

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Anneli Iltanen har levt vardagsliv både som seende och senare som blind till följd av ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. I och med sjukdomen byttes romansk och spansk filologi ut mot ett...

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

...rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som poängterar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och möjligheten för dem att självständigt uträtta ärenden också i digitala miljöer. En av målsättningarna med lagen om...

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

...den offentliga sektorn när de tillhandahåller produkter och tjänster som omfattas av direktivet. Med tillgänglighet avses i synnerhet användningen av digitala tjänster, dvs. webbplatser och mobilapplikationer, och att de är...

Webbplatser tillhör alla!

...till teckenspråk och produktion av sådana videor som en naturlig del av kundens webbsidor. Vårt motto Kommunikation tillhör alla! inbegriper tanken att olika sätt att kommunicera ska beaktas och att...

Webbtillgänglighet är allas sak

...ett så klart språk som möjligt för att förstå innehållet. Alla användare har nytta av ett klart och begripligt innehåll, där man hittar det centrala enkelt och snabbt, och som...