Sökresultat

153 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

...rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som poängterar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och möjligheten för dem att självständigt uträtta ärenden också i digitala miljöer. En av målsättningarna med lagen om...

Tillgänglig­het som utgångs­punkt för all plane­ring

...den offentliga sektorn när de tillhandahåller produkter och tjänster som omfattas av direktivet. Med tillgänglighet avses i synnerhet användningen av digitala tjänster, dvs. webbplatser och mobilapplikationer, och att de är...

Övergångstider

...och med 23.6.2021. Övergångstiden gäller alla mobilapplikationer som omfattas av lagen, oberoende av om applikationerna tillhandahålls av den offentliga eller privata sektorn. Intranät och extranät Intranät och extranät som används...

Webbplatser tillhör alla!

...till teckenspråk och produktion av sådana videor som en naturlig del av kundens webbsidor. Vårt motto Kommunikation tillhör alla! inbegriper tanken att olika sätt att kommunicera ska beaktas och att...

Webbtillgänglighet är allas sak

...ett så klart språk som möjligt för att förstå innehållet. Alla användare har nytta av ett klart och begripligt innehåll, där man hittar det centrala enkelt och snabbt, och som...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

...Då kontaktades webbredaktionen av en synskadad doktorand som gjorde auditeringar av den offentliga förvaltningens webbplatser som en del av sin doktorsavhandling. Vi auditerade webbplatserna tillsammans med doktoranden och gjorde nödvändiga...

Ett tillgängligt Kotka

...branschers kunnande: rådet för äldre personer samlar ihop en testgrupp med äldre personer, ungdomsledare samlar ihop en grupp med unga med till exempel koncentrationssvårigheter och en testgrupp består av invandrare...

1/3: Tillgänglighetskraven gäller också dokument

...på olika enheter och med olika hjälpmedel och assisterande teknik. Exempel på olika hjälpmedel är skärmläsare och skärmförstoringsprogram samt punktskriftsskärmar. Olika typer av enheter kan vara stationära datorer, surfplattor och...

Resultaten av tillsynen av webb­platsers och mobil­applikationers tillgänglighet 2020–2021: varierande tillgänglighet, brister påträffades

...ingående om resultaten av tillsynen och enkäten i början av 2022. Mer information: Regionförvaltningsverket i Södra Finlands rapport om tillsynen av digitala tjänsters tillgänglighet 2020–2021 Lag om tillhandahållande av digitala...

Varför är digital tillgänglighet viktigt?

...i rätt ordningsföljd. För personer med utländsk bakgrund eller personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det istället vara svåra termer och komplicerad meningsbyggnad som är omöjliga att förstå. En person med...