Sökresultat

8 resultat av sökningen "utlatande"

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

I utlåtandet betonar enheten för tillgänglighetstillsyn betydelsen av tillgängliga digitala tjänster. Att digitala tjänster är tillgängliga är avgörande för att alla ska kunna använda tjänsterna självständigt. Eftersom redogörelsen om de...

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

På grund av studiehanteringssystemet Sisus tillgänglighetsbrister är det nästan helt omöjligt för en synskadad att använda systemet. Studerandena använder systemet bland annat för att registrera sig på kurser och för...

Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

Kom-ihåg-lista när du skapar ett tillgänglighetsutlåtande Du har läst lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Du vet vilka tillgänglighetskraven är. Din organisation har gjort en tillgänglighetsgranskning av den digitala...

Om tillgänglighetsutlåtandet

I utlåtandet ska det också finnas beskrivet hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen som genomför direktivet (lag om tillhandahållande av digitala tjänster) innehåller bestämmelser om...

Nya myndighetswebbplatser saknar det tillgänglighetsutlåtande som krävs enligt lag

Lagen om digitala tjänster innebär att myndigheterna när de planerar och tillhandahåller en webbplats måste se till att den uppfyller tillgänglighetskraven. De ska även upprätta ett tillgänglighetsutlåtande om sin webbplats...

Högskolans studie­hanterings­system måste uppfylla tillgänglighets­kraven

Beskrivning av ärendet Klagomålet gällde ett studiehanteringssystem vid en högskola. Enligt klagomålet finns det allvarliga tillgänglighetsbrister i systemet och en del av dem kommer att rättas till först år 2023....

Tillgänglighets­utlåtandet är ingen fribiljett till att avvika från tillgänglighets­kraven

I tillgänglighetsutlåtandet beskrivs tillgängligheten till den digitala tjänsten och eventuella avvikelser från tillgänglighetskraven. I utlåtandet ska man också beskriva hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. Bestämmelser om kraven på...

Lagförslaget om centraliseringen av tillsynen över fysisk och digital tillgänglighet ute på remiss

För närvarande har två olika myndigheter hand om tillsynen över den fysiska och den digitala tillgängligheten. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar hur digitala tjänster uppfyller tillgänglighetskraven, medan Transport- och kommunikationsverket...