Sökresultat

39 resultat av sökningen "alt-text"

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...ges alternativtexter. I Office 365 Powerpoint är det möjligt att markera en bild som dekorativ. Det här görs i fönstret Alternativtext genom att markera rutan Markera som dekorativt. Om en...

Lättläst språk hjälper immigranter att integreras

Banerjee ville lära sig det utmanande språket även om det i början kändes nedslående. Integreringsutbildningen och utbildningspraktiken vid Selkokeskus (en organisation för lättlästa texter) öppnade så småningom en helt annorlunda...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...textformat behöver den inte textas. För sådana uppgifter borde det ändå finnas en kort beskrivning om hurdan uppgift det är fråga om som alt-text. Dessutom ska man fundera på alternativa...

Ord och termer

Alt-text, alternative text, alternativ beskrivning, alternativ text, (även alternativtext) En textmotsvarighet som ges bilderna i webbinnehållet. Textmotsvarighetens syfte är att ge tillräckligt med information om bildens innehåll och funktion för...

1.1.1 Innehåll som inte är text

...accepterar inmatning från användare). Tidsberoende media: Om innehåll som inte är text är tidsberoende media så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text. (Se...

Webbplatsens tillgänglighet kräver mycket arbete men slutresultatet belönar upphovsmannen och användaren

...Teams-hörlurar och studerat hur man gör mellanrubriker i Word på ett maskinläsbart sätt, hur bilder alt-textas förståeliga för skärmläsare och hur tabellernas läsordning ska vara logisk. Mycket har varit bekant...

1.4.3 Kontrast (minimum)

Den visuella presentationen av text och text i form av bild har ett kontrastvärde på minst 4,5:1 med följande undantag: Stor text: Text i stor stil och bilder av text...

1.4.6 Kontrast (utökad)

Den visuella presentationen av text och text i form av bild har ett kontrastvärde på minst 7:1, med följande undantag: Stor Text/ Stor stil: Stor text/ Stor stil och stor...

Webbtillgänglighet förverkligas med hjälp av utbildning och granskningar

...den. Granskningsrapporten visar exempelvis konflikter mellan ikonerna som styr funktioner och deras alt-texter, vilket leder till att de som har Siri till hjälp får en förvirrande användarupplevelse. I detta fall...

1.4.5 Text i form av bild

Om den teknik som används kan skapa den visuella presentationen så ska text användas för att förmedla information hellre än text i form av bild, med följande undantag: Anpassningsbar: Texten...