1.1.1 Innehåll som inte är text

 Allt innehåll som inte är textÖppnas i ett nytt fönster, som presenteras för användaren har ett textalternativÖppnas i ett nytt fönster med samma syfte, utom i de situationer som anges nedan.

  • Navigeringsmetod/funktion, inmatning: Om innehåll som inte är text är en navigeringsmetod/funktion eller accepterar inmatning från användare så ska den ha ett namnÖppnas i ett nytt fönster som beskriver dess syfte. (Se Riktlinje 4.1Öppnas i ett nytt fönster för ytterligare krav på navigeringsmetod/funktion och innehåll som accepterar inmatning från användare).
  • Tidsberoende media: Om innehåll som inte är text är tidsberoende media så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text. (Se Riktlinje 1.2Öppnas i ett nytt fönster för ytterligare krav på media).
  • Test: Om innehåll som inte är text är ett test eller en övning som inte skulle fungera om det visades som textÖppnas i ett nytt fönster, så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text.
  • Sensorisk: Om innehåll som inte är text främst är avsett för att ge en specifik sensorisk upplevelseÖppnas i ett nytt fönster så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text.
  • CAPTCHAÖppnas i ett nytt fönsterOm syftet med innehållet som inte är text är att bekräfta att en människa, snarare än en dator, försöker komma åt informationen så ska textalternativ som identifierar och beskriver syftet av innehållet tillhandahållas. Alternativa former av CAPTCHA, som använder sig av utmatningsmetoder för olika typer av sensorisk upplevelse, tillhandahålls för att tillgodose olika funktionsnedsättningar.
  • Dekoration, formatering, osynlig: Om innehåll som inte är text är rent dekorativtÖppnas i ett nytt fönster, bara används för visuell formatering eller inte presenteras för användare, så implementeras det på ett sätt så att det kan ignoreras av hjälpmedelÖppnas i ett nytt fönster.

Läs också

1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)

Läs nästa