1.4.3 Kontrast (minimum)

Den visuella presentationen av text och text i form av bild har ett kontrastvärde på minst 4,5:1 med följande undantag:

  • Stor text: Text i stor stil och bilder av text i stor stil har ett kontrastvärde på minst 3:1.
  • Oväsentlig: Text eller text i form av bild som är en del av en inaktiv komponent i ett användargränssnitt är rent dekorativ, inte är synlig för någon, eller är en del av en bild som innehåller annat viktigt visuellt innehåll, har inga krav vad gäller kontrast.
  • Logotyper: Text som är en del av en logotyp eller ett varumärke har inget minimikrav vad gäller kontrast.

Läs också

1.4.2 Kontroll av ljud

Läs föregående

1.4.4 Förändring av textstorlek

Läs nästa