1.4.5 Text i form av bild

Om den teknik som används kan skapa den visuella presentationen så ska text användas för att förmedla information hellre än text i form av bild, med följande undantag:

  • Anpassningsbar: Texten i form av bild kan bli visuellt anpassad efter användarens krav.
  • Avgörande betydelse: En utförlig presentation i form av text har avgörande betydelse för att förmedla informationen.

Anmärkning: Logotyper (text som är en del av en logotyp eller ett varunamn) anses ha avgörande betydelse.

Läs också

1.4.4 Förändring av textstorlek

Läs föregående

1.4.6 Kontrast (utökad)

Läs nästa