Sökresultat

178 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

...Med hjälp av granskningsrapporten är det mycket enkelt att skriva tillgänglighetsutlåtandet. Vid användartestningen/användbarhetstestningen utför personer med olika former av funktionsnedsättning uppgifter på webbsidorna, och alla eventuella brister som framkommer skrivs...

Tillgänglighetens många ansikten

...Förståelse och tydlighet i presentationen har alltså betydelse. Även om våra kursannonser och vårt material är läsbara med skärmläsarprogram och har tydliga bilder med bra förklaringar så går vi miste...

Regionförvaltnings­verket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studie­systemet Sisus allvarliga tillgänglighets­brister försätter studerande i en ojämlik position

...rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som poängterar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och möjligheten för dem att självständigt uträtta ärenden också i digitala miljöer. En av målsättningarna med lagen om...

Även en liten satsning på webbtillgängligheten gör tjänsten mer användartillvänd

...för vibbar i slutet av sommaren? Båda säger att sommaren har gått fort, till och med för fort. ”Det känns som att jag har lärt mig mycket nytt om webbtillgänglighet...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...av applikationen, produktionen av dess innehåll och annat aktivt utnyttjande av applikationen upphör. Om applikationen dock fortfarande står till användarnas förfogande, är det fortfarande möjligt att förbättra de informationssäkerhets- och...

Resultaten av tillsynsperioden 2022 färdiga

...Sammanfattning av resultaten av den ingående övervakningen av webbplatser tillsynsperioden 2022, pdf. Sammanfattning av resultaten av den ingående övervakningen av mobilapplikationer tillsynsperioden 2022, pdf. Sammanfattning av granskningarna med den förenklade...

Staden måste se till att en digital tjänst som riktar sig till personer med funktions­nedsättning är tillgänglig

Beskrivning av ärendet Regionförvaltningsverket tog emot två klagomål som gällde en webbplats och en applikation för beställning av färdtjänst. Webbplatsen och applikationen riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Det är...

Ett tillgängligt Kotka

...branschers kunnande: rådet för äldre personer samlar ihop en testgrupp med äldre personer, ungdomsledare samlar ihop en grupp med unga med till exempel koncentrationssvårigheter och en testgrupp består av invandrare...

Varför är digital tillgänglighet viktigt?

...i rätt ordningsföljd. För personer med utländsk bakgrund eller personer med intellektuell funktionsnedsättning kan det istället vara svåra termer och komplicerad meningsbyggnad som är omöjliga att förstå. En person med...

Lagar och standarder

...finländska lagen är Europeiska unionens webbtillgänglighetsdirektiv och tillgänglighetsdirektiv. I bakgrunden finns även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som poängterar delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och deras möjlighet...