Sökresultat

178 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Tillgänglighetens många ansikten

...de andra organisationerna av och för personer med funktionsnedsättning , för att fortlöpande öka medborgarnas digitala kunnande. Tillgängligheten är till nytta även i det här hänseendet, eftersom tröskeln för att...

Lagen om digitala tjänster utgör en del av verkställandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

...vara rättidiga och de får inte medföra extra kostnader för personer med funktionsnedsättning jämfört med andra människor. Lagen om digitala tjänster utgör således en del av verkställandet av FN:s funktionsrättskonvention....

Ändringar i lagen om digitala tjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer lagens tillgänglighetskrav att börja gälla nya tjänster och aktörer. Dessutom ska de nya tjänsterna som börjar...

Videor och ljudsändningar

...video en kombination av ljud och video ljud och/eller video som innehåller växelverkan Dessutom delar lagen och WCAG-riktlinjerna upp medieinnehåll i direkta och förinspelade sändningar. Direkta sändningar omfattas inte av...

Vilka tjänster och innehåll gäller lagen?

...i den elektroniskt. Tjänster som omfattas av lagen Tillgänglighetskraven i lagen berör alla webbplatser och mobilapplikationer som finns på nätet och som tagits fram av aktörer som omfattas av lagen....

Regionförvaltningsverket har publicerat källkoden för sitt testningsprogram

...i sig inte innehåller hantering av användarrättigheter och knappt några andra informationssäkerhetsegenskaper. Programkoden och de Docker images som erbjuds är i regel avsedda för programutvecklare för testanvändning och undersökning i...

Vem omfattas av tillgänglighetskraven?

...sektorn av tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas...

Salvia-programmet som lösning för till­gänglighets­tillsynen

...program, eller kommersiella produkter som använder sig av dem, i tillsynen i flera av Europeiska unionens medlemsländer. Andra testverktyg som används av flera medlemsländers tillsynsmyndigheter är Wave som utvecklats av...

Ord och termer

...personer och andra personer med läshinder använda webbplatser. Skärmläsningsprogrammet förmedlar informationen med hjälp av html-kod. Vanliga skärmläsningsprogram för operativsystemet Windows är NVDA som baserar sig på öppen källkod och som...

3/3: Detaljer som kan orsaka tillgänglighetsproblem

...av ett relationstal. Störst är kontrasten mellan svart och vitt, 21:1. Enligt WCAG-kriterierna ska kontrasten mellan vanlig text och bakgrunden vara minst 4,5:1. Mellan stor text och dess bakgrund och...