Sökresultat

178 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Ord och termer

...personer och andra personer med läshinder använda webbplatser. Skärmläsningsprogrammet förmedlar informationen med hjälp av html-kod. Vanliga skärmläsningsprogram för operativsystemet Windows är NVDA som baserar sig på öppen källkod och som...

Anvisningar som stöd för planeringen

...texten Planering för döva och hörselskadade personer Använd textning av videor och texter till ljudsändningar videor på teckenspråk tydligt allmänspråk mellanrubriker, bilder och videor i texten flera olika kommunikationskanaler för...

Webbtillgänglighet möjliggör ett mer självständigt liv

...med att kolla vädret och bläddra i sociala medier. I samband med morgonens hundpromenad kan hon lyssna på till exempel ljudböcker eller poddar och konstaterar i intervjun att ”de är...

Vem omfattas av tillgänglighetskraven?

...sektorn av tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster har ändrats och i och med det kommer kraven och skyldigheterna enligt lagen att börja gälla nya tjänster och aktörer. Lagen börjar tillämpas...

Tillgänglighetens många ansikten

...Förståelse och tydlighet i presentationen har alltså betydelse. Även om våra kursannonser och vårt material är läsbara med skärmläsarprogram och har tydliga bilder med bra förklaringar så går vi miste...

Digitala tjänster behöver mer planering än vad lagen kräver

...Kehitysvammaliitto. Projektet pågår åren 2020–2023 och har främjat kommunikationens och digitala tjänsters kognitiva tillgänglighet så att allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning eller personer som behöver omfattande stöd kan delta...

Om webbtillgänglighet

...digital tjänst har en felfri och logisk källkod. Webbplatsen följer HTML-standarden och WCAG-riktlinjerna och fungerar på olika enheter och med olika assisterande teknik, exempelvis röststyrning och skärmläsningsprogram. Användbarhet Användbarhet innebär...

Även en liten satsning på webbtillgängligheten gör tjänsten mer användartillvänd

...för vibbar i slutet av sommaren? Båda säger att sommaren har gått fort, till och med för fort. ”Det känns som att jag har lärt mig mycket nytt om webbtillgänglighet...

Om tillgänglighetsutlåtandet

...oskäligt betungande. Vid bedömningen av oproportionell börda ska man särskilt beakta det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda de digitala tjänsterna i fråga samt tjänsteleverantörens storlek och...

Styrningsbrev från enheten för tillgänglighetstillsyn om publicering av inspelade direktsändningar samt om oproportionell börda

...om tjänsteleverantören med stöd av en förhandsbedömning av tillgängligheten kan visa att iakttagandet av kraven skulle medföra en oproportionell börda för organisationens verksamhet. När tjänsteleverantören bedömer möjligheten att hänvisa till...