Sökresultat

153 resultat av sökningen "organisationer-av-och-for-personer-med-funktionsnedsattning"

Anvisningar som stöd för planeringen

...texten Planering för döva och hörselskadade personer Använd textning av videor och texter till ljudsändningar videor på teckenspråk tydligt allmänspråk mellanrubriker, bilder och videor i texten flera olika kommunikationskanaler för...

Tillgänglighetens många ansikten

...Förståelse och tydlighet i presentationen har alltså betydelse. Även om våra kursannonser och vårt material är läsbara med skärmläsarprogram och har tydliga bilder med bra förklaringar så går vi miste...

Om webbtillgänglighet

...digital tjänst har en felfri och logisk källkod. Webbplatsen följer HTML-standarden och WCAG-riktlinjerna och fungerar på olika enheter och med olika assisterande teknik, exempelvis röststyrning och skärmläsningsprogram. Användbarhet Användbarhet innebär...

Vem omfattas av tillgänglighetskraven?

...välfärdssammanslutningar yrkeshögskolor och universitet kommuner, kommunala organisationer, kommunala affärsverk och samkommuner statliga affärsverk, exempelvis Senatsfastigheter aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter (genom lag eller med stöd av lag); exempelvis privata vårdinrättningar...

RFV gav Skatte­förvalt­ningen en anmärk­ning för till­gänglighets­brister i tjänsten Palkka.fi, även en webb­plats som drivs av Esbo stad hade stora problem med till­gänglig­heten 

...till personer med funktionsnedsättning och drivs av Esbo stad. Regionförvaltningsverket har gett Skatteförvaltningen en anmärkning och gjort Esbo stad uppmärksam på tillgänglighetskraven. Lagen om digitala tjänster kräver att myndigheterna ska...

FAQ - Tillgänglighetsutlåtandet

...av applikationen, produktionen av dess innehåll och annat aktivt utnyttjande av applikationen upphör. Om applikationen dock fortfarande står till användarnas förfogande, är det fortfarande möjligt att förbättra de informationssäkerhets- och...

Om tillgänglighetsutlåtandet

...oskäligt betungande. Vid bedömningen av oproportionell börda ska man särskilt beakta det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda de digitala tjänsterna i fråga samt tjänsteleverantörens storlek och...

Digital tillgänglighet är inte bara ett krav, utan också en konkurrensfaktor

...trevlig, intressant och till och med inspirerande att använda. Om tjänsten konkurrerar om användare med andra tjänster, är det en betydande konkurrensfaktor att användningen av tjänsten är angenäm. Särskilt kommersiella...

Hur beställer man tillgängliga webbsidor?

...Med hjälp av granskningsrapporten är det mycket enkelt att skriva tillgänglighetsutlåtandet. Vid användartestningen/användbarhetstestningen utför personer med olika former av funktionsnedsättning uppgifter på webbsidorna, och alla eventuella brister som framkommer skrivs...

”Tydligt och enkelt” är en bra planeringsprincip ur synskadades synvinkel

Anneli Iltanen har levt vardagsliv både som seende och senare som blind till följd av ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. I och med sjukdomen byttes romansk och spansk filologi ut mot ett...