Sökresultat

6 resultat av sökningen "jamlikhet"

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbete: Samma upplevelse för alla sinnen

Cancerorganisationernas webbtillgänglighetsarbetsgrupp har i sitt eget projekt framskridit från kartläggning till det tekniska arbetet. Fressis.fi-webbplatsens tillgänglighetstest pekade på kritiska åtgärdspunkter samt möjliga utmaningar som webbplatsens tekniska producent ska beakta. Cancerorganisationens...

Tillgänglighetens många ansikten

Den största orsaken till att Vallu hann ta silver innan jag hade en aning om saken, var ändå att jag inte behärskade skärmläsningsprogrammet så bra. Även om en synskadad numera...

Tips för att fylla i tillgänglighetsutlåtandet

Kom-ihåg-lista när du skapar ett tillgänglighetsutlåtande Du har läst lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Du vet vilka tillgänglighetskraven är. Din organisation har gjort en tillgänglighetsgranskning av den digitala...

Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

Webbtillgänglighetsfrågorna var bekanta för Skatteförvaltningen redan från den tiden då man talade om tillgänglighet. Användbarhet, begripligt innehåll och tydligt språk hade redan länge stått i organisationens fokus. Innehållsarbete har inte...

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip

Försäkringsbolaget Varmas webbtillgänglighetsarbete: ”Design för alla” är en inspirerande princip Det gemensamma arbetslivsförsäkringsbolaget Varma har haft höga ambitioner för webbtillgänglighetsarbetet från första början. Utifrån tillgänglighetsgranskningarna fick man genast bra verktyg...

Utlåtande av enheten för tillgänglighetstillsyn till redogörelsen om de mänskliga rättigheterna

I utlåtandet betonar enheten för tillgänglighetstillsyn betydelsen av tillgängliga digitala tjänster. Att digitala tjänster är tillgängliga är avgörande för att alla ska kunna använda tjänsterna självständigt. Eftersom redogörelsen om de...