Arbetet med webbtillgänglighet i tjänsten skatt.fi

Skatteförvaltningen började förnya sin tjänst skatt.fi för två år sedan. Reformens tidpunkt var utmärkt med tanke på webbtillgänglighetsdirektivet och man kunde beakta webbtillgänglighetskraven redan under planeringen och anskaffningen.

Webbtillgänglighetsfrågorna var bekanta för Skatteförvaltningen redan från den tiden då man talade om tillgänglighet. Användbarhet, begripligt innehåll och tydligt språk hade redan länge stått i organisationens fokus.

Innehållsarbete har inte bara utförts med de egna innehållsproducenterna utan även med språkvårdare, och klarspråkliga texter har också beställts externt.

”Om innehållet inte går att förstå eller om det inte hjälper människorna så är de tekniska lösningarna inte till någon glädje”, berättar Seniha Cihangir från Skatteförvaltningens arbetsgrupp för webbtillgänglighet.

Skatteförvaltningens webbplatsreform har redan varit omfattande och webbtillgänglighetsarbetet på tjänsten skatt.fi är bara en del av det. Utöver det egna teamet har även utomstående sakkunniga deltagit i webbtillgänglighetsarbetet exempelvis i utvärderingarna och i webbplatsens tekniska genomförande.

Testningar, inlärning av nytt och förändrade tankesätt

Hela 100 personer har utfört användbarhetstester under projektets gång. Helheten är redan på god väg även om behandlingen av stora innehåll och exempelvis PDF-filerna kommer att sysselsätta dem som arbetar med webbtillgänglighet inom den nära framtiden. PDF-filerna ska enligt lagens krav bl.a. kunna läsas med skärmläsningsprogram.

Projektet har inneburit en inlärning av nya saker även på tankenivå, så att webbtillgänglighetens olika dimensioner kan beaktas i tid. Det kommer att ske ändringar i anvisningarna och rekommenderad praxis och alla anställdas kunnande ökar. Webbtillgängligheten håller på att bli mainstream och en naturlig del av det dagliga arbetet.

Begriplighet ett centralt utvecklingsobjekt

Tjänsten skatt.fi har inte längre några tekniska webbtillgänglighetsproblem som hindrar användningen, utan arbetet utförs nuförtiden främst för att förbättra begripligheten, tydligheten och användarvänligheten.

Att innehållet ska vara begripligt och tjänsten lätt att använda är viktiga tillgänglighetsfaktorer och centrala även i utvecklingen och innehållsproduktionen på tjänsten skatt.fi.

Detaljerade anvisningar hjälper innehållsproducenterna

I utvecklingen av tjänsten skatt.fi har man skapat detaljerade anvisningar som hjälper olika innehållsproducenter att skriva så enhetliga texter som möjligt på webben. Anvisningarna på finska erbjuds fritt på webbplatsen skatt.fi och organisationen kan plocka ut de bästa bitarna och använda dem.

Anvisningarna har skrivits med tanke på innehållet på tjänsten skatt.fi, men innehåller även allmännyttig information.

Beaktandet av webbtillgängligheten har gjort användningen enklare

Genom reformen har webbplatsens besökartrafik förbättrats och den tid besökaren spenderar på sidan har minskat, vilket pekar på att informationen är av högre kvalitet och enklare att hitta.

”Jämlikhet är ett viktigt värde för oss och webbtillgänglighetsfrågorna har fått större vikt än tidigare tack vare lagreformen. Nu när de har blivit mainstream behöver man inte ifrågasätta eller motivera de ändringar som görs när tjänstens strategi eller innehåll planeras”, säger Seniha Cihangir glatt.

”Om innehållet inte går att förstå eller om det inte hjälper människorna så är de tekniska lösningarna inte till någon glädje.”

En videopresentation om webbtillgänglighetsarbetet med tjänsten skatt.fi

Se även Seniha Cihangirs presentation på finska om det webbtillgänglighetsarbete som utförts för tjänsten skatt.fi. Presentationen har spelats in under RFV:s webbtillgänglighetsdagar i november 2018.

Läs också

FPA:s webbtillgänglighetsarbete: ”Den viktigaste motivationen är personens egen insikt”

Läs föregående

Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå

Läs nästa