Den nya versionen WCAG 2.1 medförde 12 nya kriterier på A- och AA-nivå

WCAG-riktlinjerna uppdaterades till version 2.1 sommaren 2018. Den senaste versionen omfattar sammanlagt 78 kriterier. I praktiken förpliktar lagen att 49 kriterier på A- och AA-nivå ska uppfyllas.

WCAG-riktlinjerna uppdaterades till version 2.1 sommaren 2018. Den senaste versionen omfattar sammanlagt 78 kriterier. I praktiken förpliktar lagen att 49 kriterier på A- och AA-nivå ska uppfyllas.

Den nya versionen WCAG 2.1 omfattar kriterierna i gamla WCAG 2.0 samt ytterligare 17 nya kriterier, av vilka 12 är kriterier på A- och AA-nivå, som ska uppfyllas enligt lag.

De nya kriterierna beaktar i större utsträckning webbinnehåll som används i bland annat mobila apparater.

Svensk översättning av WCAG-riktlinjerna

Den officiella svenska översättningen av WCAG-kriterierna, godkänd av World Wide Web-konsortiet (den senaste officiella svenska översättningen är tills vidare WCAG 2.0).

Det finns ännu ingen officiell översättning till varken svenska eller finska av de nya kriterierna. Du kan använda WCAG-kriterierna på engelska eller en inofficiell översättning till finska av förbundet Kehitysvammaliitto.

De nya kriterierna översätts nu till finska

Arbetet med den officiella finska översättningen av de nya 2.1-kriterierna har inletts och blir färdigt under våren 2019. Översättningen följer W3C-konsortiets översättningsprocess (sidan är på engelska). Förbundet Kehitysvammaliitto ansvarar för översättningen och en stor grupp centrala finländska aktörer som arbetar med webbtillgänglighet medverkar i arbetet.

Det finns endast en officiell version av WCAG-kriterierna på varje språk. De nya kriterierna översätts till svenska i Sverige.

Läs också

Skriv om webbtillgänglighet i vår blogg!

Läs föregående

Gästinlägg: Utmaningar för äldre i den digitala världen

Läs nästa